Бизнес Навигатор

Отправяме поглед към бъдещето.

Добрите корпоративни практики се раждат вътре в организацията. Фирмената култура обобщава тези практики в единен организъм видим, както вътре в организацията на различните оперативни нива така и извън нея в удовлетворението на клиента. Ако се подобри вътрешната среда клиента ще бъде първият измерител на вашият успех.  Това означава подходяща интеграция на процеси – служители – операции - резултати.  

Съчетаваме визия, ценности, вътрешни процеси, експерти и комуникационни и оперативни динамики с потенциала на служители, екипи и мениджмънт.

Каква е нашата добавена стойност: Превеждаме корпоративната стратегия в цели споделени от членовете на всички йерархични нива и я предаваме на служителите, екипите и мениджмънта чрез персонализирана програма от Консултации, Обучения, Тийм билдинги, Индивидуален и Екипен коучинг.

Как го правим: Превръщаме скрития потенциал на компанията в цел за бъдещо развитие. Спомагаме Клиента да внедри потенциала чрез подходящо развитие на процеси, добри практики, знания, умения, способности, ценности в служители, екипи и мениджъри.

Фази за работа: Анализ на вътрешно корпоративна среда - Дефиниране на потребности -  Структуриране на Персонализирана Програма – Доставяне на Програма – Проследяване на Представянето – Мониторинг на резултати

 Индивидуални и екипни умения:


 1. Стратегическо мислене.
 2. Креативност в решаването на проблеми.
 3. Приключване на задача
 4. Взимане и даване на обратна връзка
 5. Споделяне на информацията
 6. Коопериране
 7. Координация
 8. Лидерски умения.
 9. Комуникационни умения.
 1. Инициативност/поемане на риск.
 2. Вземане на решения.
 3. Глобално мислене.
 4. Предприемчивост.
 5. Количествени умения.
 6. Мотивация.

Защо?


Защото ефективни и мотивирани служители, споделящи корпоративните ценности, движат промяната, като прилагат на практика ясно дефинирани цели. Гъвкаво, толерантно и кооперативното поведение води организациите към покоряване на нови върхове.

Потенциалът на служителите има нужда да бъде насочен в правилната посока. В развиващата се пазарна среда правилният ключ към служители и екипи ще се яви критичен фактор за успеха и дългосрочното развитие на компаниите. Тези от тях, които развиват вътрешните си ресурси, като напасват индивидуалните умения на служителите към корпоративните процеси, пестят време и средства. Ефикасност, мотивация, кооперативност, креативност, решителност, изпълнителност, планиране, управление, комуникация са термини, зад които застават адекватни правила на работа, корпоративни ценности, оперативни и личностни умения, процеси, ефикасен подбор.

Успешните организации търсят все повече Ад хок решения за да преведат служителите от Визията и Корпоративните ценности към високо представяне и измерими резултати. Когато се развива личния потенциал, тогава се гради стратегия за бъдещо развитие. Правилният подбор на Обучения, Консултиране и Коучинг, допълва вътрешно корпоративните динамики и се превръща в инструмент за управления на промяната и създаване на нови възможности.

Как?


Двигател на промяна в организацията, от една страна, са нейната корпоративна структура, корпоративни ценности, вътрешни процеси, управленчески динамики, процеси, практики, комуникация. Втората движеща сила са нейните хора с техните индивидуални различия и сходства, стремежи и цели, умения и ценности.

Организацията се развива повече, когато двете измерения синхронизират динамиките си и постигат резултати. Проява на тези вътрешни измерения са индивидуално и екипно представяне, кооперативно поведение, синхрон на лични и професионални цели, мотивация, силна вътрешна култура, принадлежност, удовлетворение.

Запиши се за НЛП БЮЛЕТИН и получавай БЕЗПЛАТНО ексклузивни материали от света на НЛП!