Какви типове коуч сертифицира НЛП България и с какво са различни моделите, които се преподават?

Лора Арнаудова

Всеки коуч рано или късно идва при нас, за да учи НЛП. Нашата коучинг академия е структурирана в три направления – личен, бизнес и спортен коуч. Обикновено хората, които се сертифицират при нас за личен коуч, са психолози, HR мениджъри, учители, хора, които работят в социалната и терапевтичната сфера, както и хора, които търсят личностно развитие и път към себе си без амбиции да стават личен коуч. Хората, които се сертифицират за личен коуч изучават комуникацията със себе си и с другите, комуникация с емоционалните си състояния, отработват начини за задаване на въпроси, учат се да чуват. Двете основни умения, които се усвояват, са как да питаш и как да виждаш и да чуваш. В този смисъл личен коуч служи на онези хора, които искат да работят за взаимоотношения, партньор, семейство, вдъхновение и лична мисия, изграждане на здравословни навици за живот или пък кариерно ориентиране. Бизнес коучингът било под формата на индивидуална или екипна динамика е много специфична работа. Той започна да се развива в последните пет години в България. При него е необходим много точен подход. Първо, как се анализира, след това кои са намесите и накрая как измерваме резултатите. Голяма част от коучинга, който се правеше преди пет години в бизнеса, беше предимно личен коуч, само че в офисите. Но особено след пандемията, това вече преминава в един много структуриран процес, в който мениджърите и HR-ите са наши партньори. Бизнес коучингът е много по-структуриран и фокусиран върху разбирането на корпоративна култура, разбирането и отработването на стратегия, анализ на екипни динамики, анализ на органиграма и нейния превод между стратегия и ораниграма. Какви специфични цели при кои екипи с кои мениджъри биха били подходящи, по какъв начин да се задвижат и кои точно задачи, така че да се постигнат дефинирани резултати, които да могат да бъдат проверени още в самото начало. Спортният коуч има коренно различни модели. Неслучайно треньори и професионални спортисти сертифицират спортен коуч. Там има специфични модели в зависимост от това какъв е спортът – индивидуален или групов. Работи се за промяна на нагласа, изработване на ритуали, използване на вътрешното време и вътрешната опитност за мисловно трениране на определени ключови движения, на взаимодействие спрямо конкурента. Мисловната тренировка е паралелна на физическата тренировка. Аз винаги насърчавам хората да намерят своята страст и да комбинират коучинга с НЛП и още нещо, което обичат. Това може да е хюман дизайн, взаимоотношения, HR, работа с деца и т.н. Фокусът на интерес на всеки коуч е добре да е съчетан с тяхна страст и с нещо, в което са наистина добри. И тогава се получава един чудесен коуч.