Какво е НЛП коучинг?

Лора Арнаудова

НЛП Коучинг е процес, който включва разбиране и осъзнаване на връзка, възприятие, емоция, мисъл, реакция. Веднъж когато емоцията, импулсът към действие започват да се променят гъвкаво, се отваря поле за повече поведения, различни начини на мислене и човекът става по-гъвкав. Когато някой в компания ми каже, че иска да прави чейндж мениджмънт, аз казвам: „Хайде сега да проверим кой от хората е готов да се промени преди да правим обучения по чейндж мениджмънт“. Успеваемостта ще бъде в пъти по-голяма тогава, когато предварително знаем кой човек как реагира, по какъв начин учи, по какъв начин взема решение, управлява, общува в семейството, с близки и приятели. Това са все модели на мислене, които се ръководят от емоции и предимно в контекста, в който човекът живее. Ние живеем в различен контекст, начинът на реакция всъщност задава начина, по който може да възприеме новата информация. Мозъкът не учи чак толкова много от сходното, но обича сходното, обича да му е лесно, да му е простичко. И често се самозалъгваме, защото не всичко, което е в нашите представи, отговаря на реалността и това е нормално.