Какво представлява невро-лингвистичното програмиране?

Явор Арнаудов

Какво е НЛП?