Какво се случва, когато световни коучинг методи се срещнат с българската народопсихология?

Все повече организации, дори в най-новаторските сектори, намират за необходимо да развиват и обърнат внимание на мениджърските умения. Приложението на коучинг подхода в мениджмънта вече присъстваше и преди пандемията, като търсенето се засилва не само от български организации, но и международни. Невролингвистичното програмиране (НЛП) продължава да се развива от основите си през 70-те години на миналия век, като интегрира както съвременни тенденции в управлението на бизнесите, така и спецификите на българската среда. Това каза Лора Арнаудова, основател на НЛП България и сертифициран НЛП коуч, в ефира на предаването “В развитие” с водеща Вероника Денизова. “Коучинг подходът става все по-валиден и се превръща в инструмент за управление… Една често срещана характеристика на българския мениджър е да се грижи и да милее за личния живот на служителите и да делегира една идея по-малко – делегирането е важен процес и всеки добър мениджър се разпознава по това, че съумява да го направи.” Контролът и работата в екипите, координацията на графици и резултати, нива на самоангажираност са сред основните затруднения, за които се търсят услугите на коучове. “Българският собственик на бизнес, българският мениджър се замислят все повече как да имаме ефикасност и как динамиката да съответства на самата дейност.” Няма универсален подход за намирането и задържането на кадри, каза Арнаудова, като ситуацията в България се усложнява от различната динамика и култура на работа между българските и международни бизнеси. “Задържането на кадри може да се реши чрез образоването на кадри, задаване на посока, която да им харесва, с обратна връзка и свобода”, като не трябва да се забравя и значението на финансовото възнаграждение, каза Арнаудова. Българските бизнеси все повече инвестират и в марката си като работодател, за да привлекат и задържат работници. Има и по-голяма загриженост за психическото здраве на служителите, като самите те също са по-склонни да работят върху управлението на емоциите на работното място. “НЛП спомага по един неутрален начин да помогнем на другия, така че сам чрез коучинг процеса да открие решение и път и да започне го следва”. Коучинг услугите трябва да се ползват преди, а не след, всяка трансформация на даден бизнес, каза Арнаудова.