Как НЛП и Коучинг работят заедно?

Лора Арнаудова

Нека да си ги представим като две страни на една монета. НЛП моделира възприятия, емоции, мислене. Коучингът е фокусиран напред в бъдещето. Тогава, когато има цел, тя е дефинирана и човек е в посока да я изпълни. НЛП е в основата. При коучинга веднъж след като е отработена емоцията, взето е решението, рамкирани са вярванията, човекът вече няма нужда да се мотивира, защото вдъхновението от това целта да е точно неговата, точно онази, която желае, го движи автоматично напред. Това прави НЛП с коучнига. Какви са разликите в НЛП и коучинг подхода? Разликата се състои в това, че коучинг процесът е фокусиран предимно чрез модели и подходи в различните сфери към дефиниране на резултат, планиране, постигане и проверка на този резултат. Докато НЛП работи в посока как да стигнем близо, вътре до човека и неговите истински стимули и желания, как да бъдат подредени, за да се вдъхнови и да не се налага да се мотивира. Затова е много важно още на първа среща да се отработи емоцията. Когато се отработи една емоция, съзнанието се изчиства и то може да вземе рационално решение. Как се отработва емоция? Емоцията се отработва по няколко различни начина. Телесно, сетивно и като се разбере. И тук имам предвид, ако човек сам работи със себе си. В процеса на взаимодействие и общуване имаме различни емоции, различни перспективи, различни решения на различни реакции, различни възприятия. Когато аз кажа нещо на някого, всеки път аз не само казвам нещо, а и влагам емоция. От друга страна, човекът, който отговаря на казаното, отработва реакция и отговаря спрямо своята емоция. Това е основният момент, в който по някакъв начин се пропуква комуникационния процес. Как да отговорим на човека, основано не само на нашата лична емоция, а на неговата емоция. Защото речта, поведението и реакциите следват собствената емоция. Емоциите могат да се отработват и по много други начини. Като например ако вземем мястото в тялото. И това са все техники от НЛП. Можем също така да се научим да разбираме емоцията, защото тя по дефиниция означава импулс към действие, като сигнал за някаква реакция. Вече темперамента прави така, че човек да реагира по-силно или по-слабо, или пък да я потиска. Управление не означава потискане на емоции, означава разбиране, означава взаимодействие, означава вярване. Често емоциите, когато дълго време стоят по един и същи начин, дават едни и същи импулси към едни и същи поведения. Това са мисловни навици, които водят до едни и същи реакции и едни и същи поведения. Именно тук идва НЛП. Кои са моделите, през които човекът действа? Обикновено те са няколко и затова самият коуч като професионалист първо се развива личностно и след това може да работи с когото и да било. Когато искаш да помогнеш на някого, помогни първо на себе си, разбери първо себе си, отработи първо това, което ти сам разбираш в случай че го разбираш, и след това вече може да се работи с когото и да било.