Как се прилага коучинг програма на практика в компания и колко време отнема?

Лора Арнаудова

Различно е. Например внедряването на Agile подход със създаване на определен мениджърски екип в ИТ организация с 300 души екип би отнело 1 година. След това има обучения, определени активности, които невинаги са в зала. Например, ако има голям конфликт, излизаме навън, дефинираме проблема и скачаме с парапланер. На сутринта много хора са по-кооперативни.