Кои три въпроса ти задават коучовете най-често?

Лора Арнаудова

Най-често ме питат в коя сфера да се развиват. Аз ги съветвам в това, в което са най-добри. Има едно общо схващане, че коучът трябва да бъде състрадателен, да влиза в обувките на някого. Това, което всъщност дава състрадателност в коучинга, е да помогнеш на човек. Обаче ние като коучове, особено НЛП коучове, знаем, че трябва да развиваме неутрално състояние. Защото фокусът на вниманието, за да зададеш правилния въпрос, трябва да бъде насочен към човека, с когото работиш. Те ти плащат, за твоето внимание, а не за да влизаш в техните обувки, да си състрадателен и да ги разбираш. Като го разбереш, какво ще направиш за този човек, освен да му дадеш съвет или пък да свършиш работата вместо него, което се противопоставя на самия коучинг процес като такъв. Коучингът се фокусира върху неутрално задаване на въпроси, подкрепа, проверка, спомагане и като краен резултат този, когото си коучвал, да може да репликира отново постигането на съответната цел. Другият въпрос, който често ми задават, е: „Лора как може да задаваш толкова бързо въпроси и да разпознаваш човека?“. Мога, защото не мисля и не предполагам. Спирам да мисля, защото фокусът ми към онзи, който е срещу мен. Третият въпрос е: „Кога ще измислиш нова програма?“. В момента имаме достатъчно програми, а моите любими са тези, които измисляме заедно с клиентите.