Лицата на бизнеса с Лора Арнаудова

Лора Арнаудова

Управление на емоционални състояния по време на преговори.

 

Вижте още информация за емоционална интелигентност