НЛП: Бизнесът Отвътре: Кооперативност; Добрияна Скленарова, HR SBC HP Inc. с Лора Арнаудова

Рубрика “Бизнесът отвътре” с Лора Арнаудова

Тема: Кооперативност

Специален гост: Добрияна Скленарова, HR SBC HP Inc.