NLP Nike Run – 12-и май

Допивайте кафето, обувайте маратонките и идвайте в Южния Прак на НЛП Найки Рън!!! 🏃‍♀️