NLP Nike Run – 12 май

Спорт за мозъка и тялото

Заповядайте на 16-и юни за още забавни и полезни упражнения на нашите станции! 🏃‍♀️🏃‍♂️