Лидерска академия

Лидерство е изкуството да се мотивират група хора, за да могат заедно да постигнат обща цел. В бизнеса лидерството често е свързано с насочване на служителите към изпълняването на стратегия, която е подчинена на целите на компанията. Ефективното лидерство влияе върху нагласите и поведението на служителите, осигурява посока и начин на работа. Да сте лидер означава да сте уверени в себе си и да пренесете тази увереност върху своите последователи по начин, който да им позволи да надскочат себе си.


Лидерската ни академия комбинира най-съвременните лидерски модели, невро-лингвистично програмиране, когнитивна наука, НЛП коучинг техники, организационен дизайн, спираловидни динамики и когнитивни меметики, за да развият връзката Среда-Мислене-Лидерство!

За кого е предназначена програмата:

Програмата е предназначена за настоящи и бъдещи ръководители на хора и екипи, желаещи да усвоят нови и въздействащи техники и умения за вдъхновяващо лидерство.

Защо да участвам:

Стъпка по стъпка ще преминете през всички ключови за развитието на успешния лидер теми, базирани на най новаторските подходи в мениджмънта днес.

Ще бъдете напълно подготвени да:

 • Разпознавате ръководещите характерисктики и мотиватори на всеки членна екипа и компанията си
 •  Ръководите чрез личен подход и пример
 •  Управлявате и насочвате емоциите на колегите в екипа
 • Представяте вдъхновяващи послания, независимо от медията
 •  Предизвиквате и ръководите здравословни промени…

 … защото ще работите по конкретни казуси с колеги от различни индустрии.

Какво ще получите:

Програмата е разделена на 3 модула с обща продължителност 8 дни. Можете да запишете всеки модул поотделно или цялата програма. Последователността на модулите в програмата е, както следва:

Продължителност: 4 дни


Дати: 01-04 юни 2023


Цена: 1045 лв.

Продължителност: 3 дни


Дати: 12-14 май 2023


Цена: 570 лв.

Продължителност: 1 ден


Дати: 10 май 2023


Цена: 210 лв.

След всеки модул получавате сертификат за преминато ниво.

Цена за цялата програма 1825 лв. с ДДС

Цена с 20% отстъпка при плащане на цялата програма: 1460 лв. с ДДС

Лидерството на новото време започва с "Аз Лидерът"

Лидерство

Лидерство е изкуството да се мотивират група хора, за да могат заедно да постигнат обща цел. В бизнеса лидерството често е свързано с насочване на служителите към изпълняването на стратегия, която е подчинена на целите на компанията. Ефективното лидерство влияе върху нагласите и поведението на служителите, осигурява посока и начин на работа. Да сте лидер означава да сте уверени в себе си и в своите възможности да свършите работата си.

Вижте повече

Ефективното лидерство означава също да комуникирате добре със служителите и да се грижите за тях, да ги предизвиквате и да ги държите отговорни, но и да поемате своята отговорност, ако екипът се провали.

Всеки, който е заставал в подобна позиция, знае, че лидерството не е никак лесно и изисква преди всичко добре развити лични качества и умения. Едва след като ги има, човек може да създаде добра комуникация и качествени резултати. Точно това е причината да има нужда до курсове по лидерство, в които служителите на ръководни позиции да получават адекватни знания и умения, да развиват личните си качества, да научават съвременни техниките за управление на екипи.

Защо бизнесът има нужда от обучение по лидерство

Обучението по лидерство не е от полза само за конкретните служители на една компания. Всъщност повишаването на квалификацията и уменията на ръководния персонал ще доведе до значително подобряване в цялостния растеж и производителност на бизнеса. Факт е, че когато назначавате ръководители, вие вече сте одобрили техните способности и работна етика, но това не е достатъчно. Липсата на умения за лидерство у един мениджър може да доведе цялата организация на работа до крах. И обратно, повишаването на квалификацията в тази област ще поведе бизнеса ви в положителна посока.

Ето няколко конкретни ползи, които ще получите от обучението по лидерство за служителите ви.

 1. Увеличаване на производството

Лидерството означава да умееш да даваш правилните насоки и да мотивираш персонала да работи поне според очакванията. Обучението по лидерство учи служителите да оценяват проблемите, да намират разумни решения и да управляват преодоляването им. В новите умение за лидерство ще се включат и идентифицирането и насърчаването на служителите с висок потенциал, които искат да повишат ефективността си. Всичко това води до много по-голяма производителност на работата на компанията.

 1. По-малко текучество

Факт е, че лошото лидерство може да доведе до по-голямо текучество на персонала. Когато не се чувстват оценени, когато се претоварват, когато не се чувстват добре ориентирани в задачите, които трябва да извършат, служителите и работниците чувстват дискомфорт и стрес и са склонни да напуснат работното си място. Всичко това е резултат предимно от некачествено лидерство.

 1. Корпоративна приемственост

Да обучите собствения си персонал в ефективно лидерство е перфектна инвестиция в бъдещето на компанията ви. След като идентифицирате хората, които имат необходимите качества и желание да упражняват лидерство, просто им осигурете възможността да растат. Така ще получите естествена приемственост в бизнеса си, което го прави по-надежден в дългосрочен план.

 1. По-добро управление на персонала

Обучението по лидерство в идеалния случай ще научи служителите ви на нови стратегии, които ще подобрят работата им, а оттам – и бизнес резултатите. Така те ще се чувства още по-мотивирани и ще участват по-активно в подобряването на работния процес и постигането на целите на компанията.

 1. Управление на риска

В обучението по лидерство служителите ще се научат на полезни умения за стратегическа визия и управление на риска. Това добавя голяма стойност към бизнеса като цяло.

 1. Лидерство на проекти

Без достатъчно умение за лидерство по проекти служителите често влагат усилия в неподходящи посоки и в крайна сметка не се справят със задачата си. Това може да доведе до значителни загуби. В обучението по лидерство те ще се научат да подобряват ефективността на екипите си и да спазват графици, което ще доведе до по-големи печалби.

 1. По-добра корпоративна култура

Наличието на обучения по лидерство в компанията показва вашата грижа към служителите, вдъхновява ги да работят повече и да растат в корпоративната йерархия. Обученията по лидерство също така подсилват визията, мисията и ценностите на компанията, като дават добър пример.

 1. Изграждане на ефективни екипи

Обучението по лидерство се фокусира върху създаването на доволни последователи. Това дава на екипите страхотно чувство за посока и цел, което води до по-голяма мотивация за изпълнение на задачите си и по-голяма организационна ефективност.

 1. Ефективно управление на промените

Обучението по лидерство учи служителите как да се ориентират в трудни моменти и да реагират бързо в непредвидени ситуации. Така те умеят да създават и управляват наложителните промени, които могат да спасят бизнеса ви.

 1. Вземане на по-добри решения

Обучението по лидерство води до повишаване на емоционалната интелигентност, което провокира вземането на интелигентни бизнес решения. Дори само това е достатъчно, за да ви върне инвестициите в курсовете по лидерство.

НЛП обучение по лидерство

Като цялостна система за изучаване и промяна на поведенческите модели, НЛП има какво да добави към всяко обучение по лидерство.

На първо място, НЛП може да ви научи да поддържате постоянна мотивация за лидерство и да промените в себе си навиците, които пречат на ефективното ви лидерство. Ще се научите да препрограмирате себе си и да преодолеете личните си пречки, за да използвате пълния си потенциал.

От друга страна, обучението по НЛП лидерство ще ви помогне да разбирате по-добре другите и да управлявате комуникацията си с тях.

Интегрирането на НЛП курсове по лидерство действа като допълнително предимство при справяне с работния натиск, екипните спорове и цялостното управление. Лидерът трябва да бъде същевременно осведомен и състрадателен, но и със способността да мотивира подчинените си, като ги насърчава да разширят потенциала си. Само тогава една организация може да расте.

Ползи от НЛП курсове по лидерство

 • Постигате по-ефективно лидерство, като развивате умения в комуникацията с равни и подчинени.
 • Придобивате яснота на мисленето, което позволява лидерство с ясна визия за успех и растеж.
 • Подобрявате управлението на екипа чрез постигането на ефективна комуникация между членовете.
 • Развивате способност за разбиране и влияние върху възприятията на членовете на екипа, която е ключова за ефективното лидерство.
 • Развивате по-добро разбиране на ситуациите и вероятните резултати от тях, което води до по-качествено управление на бизнеса.
 • Учите се да вдъхновявате и мотивирате хората, както и да им съчувствате, когато е необходимо.
 • Обучавате се на лидерство, което създава положителна работна среда, за да увеличите производителността и споеността в екипа.

Защо бизнесът има нужда от обучение по лидерство

НЛП обучение по лидерство

Ползи от НЛП курсове по лидерство