АКАДЕМИЯ ЗА МЕНИДЖЪРИ

Мениджмънт с коучинг и НЛП

Мениджърската роля e трудно и вълнуващо начинание, изпълнено с предизвикателства. Носите отговорност за представянето на екипа си, постигане на резултати, гладко протичане на работния процес, както и ефикасно управление на палитра от характери. Академия за мениджъри ще Ви даде незаменими знания и умения в ключовите области на мениджмънта и коренно ще повиши самочувствието Ви на ръководител.

За кого е предназначена програмата:

Експерти, повишени на мениджърски позиции 

Мениджъри, които желаят да подновят компетенциите си 

Управители на малък и среден бизнес 

Всеки, който желае систематично да изучи на практика мениджърската функция

Защо да участвам:

Стъпка по стъпка ще преминете през всички ключови за развитието на успешния мениджър теми, докато стигнете до новаторските подходи в мениджмънта днес.

Ще бъдете напълно подготвени да:

  • управлявате успешно екипи и задачи

  • целеполагате и проследявате представянето на служителите си

  • решавате конфликти и мотивирате своите колеги

  • вземате решения бързо

  • ръководите промени…

 …защото ще работите по конкретни казуси с колеги от различни индустрии.

Какво ще получите:

Програмата е разделена на 3 модула с обща продължителност 7 дни. Можете да запишете всеки модул поотделно или цялата програма. Последователността на модулите в програмата е, както следва:

Продължителност: 2 дни


Дати: 23-24 февруари 2023


Цена: 490 лв.

Продължителност: 2 дни


Дати: 23-24 ммарт 2023


Цена: 490 лв.

Продължителност: 3 дни


Дати: 07-09 декември 2022


Цена: 580 лв.

Продължителност: 1 ден


Дати: 21 април 2023


Цена: 210 лв.

След всеки модул получавате сертификат за преминато ниво.

Цена на пълната програма 1770 лв. с ДДС

Цена с 20% отстъпка при плащане на цялата програма: 1416 лв. с ДДС

Мениджмънт с Коучинг и НЛП

Мениджмънт

Добрият мениджмънт е ключов фактор за развитието и успеха на всяка компания. Умението да се управляват хора и проекти е твърде специфично и няма нищо общо с другите професионални характеристики на служителя в областта на дейност на компанията. Най-добрият специалист в компанията не е задължително да е добър мениджър и обратното, добрите в мениджмънта може да нямат никакви специфични за дейността на бизнеса компетенции.

Вижте повече

Всъщност добрият мениджмънт се осъществява от хора, които имат широк набор от умения, насочени в съвсем друга посока. Те умеят да формулират цели, да създават стратегии, да вдъхновяват и да работят добре с хората – поотделно и като цяло. Добрият мениджмънт задължително е резултат от лидерските умения на мениджъра. За щастие, те могат да се учат, развиват и усъвършенстват, така че в крайна сметка ефективно менажиране може да се постигне с подходящо обучение, техники и усилие.

Как да постигнете по-качествен мениджмънт

Мениджмънт 1
Постигнете по-качествен мениджмънт

За да сте най-добрите в областта на мениджмънта, трябва да сте винаги готови да научите нови умения, както и да усъвършенствате тези, които вече имате. Работата ви прилича доста на тази на професионалните спортисти, които продължават да тренират ежедневно, дори и да са най-добрите в света. В областта на мениджмънта винаги има какво още да се подобри, без значение колко добре се справяте.

За тези, които искат да бъдат най-добри в мениджмънта, има специално разработени обучителни програми, в които ще получите нужните умения и ще ги удостоверите със сертификат.

НЛП и мениджмънт

Невролингвистичното програмиране (НЛП) е програма, която бързо и ефективно ви учи на трите основни лидерски качества в мениджмънта, за които ще говорим по-надолу. НЛП е доказан метод, който ще ви помогне да станете още по-ефективни в мениджмънта на екипи, да постигате целите си и да развивате бизнеса с още по-голяма лекота. НЛП ще ви научи на авангардни мениджмънт техники, които ще ви позволят да управлявате успешно персонала си и да постигате поставените бизнес цели и задачи по-бързо и по-ефективно.

НЛП е непрекъснато нарастваща колекция от информация, идеи и умствени техники, които могат да ви позволят да подобрите мислите, чувствата и поведението си и да помогнете на другите да направят същото. Ще ви научи да разбирате какво мотивира отделния човек и как той предпочита да работи, какво предизвиква интересите и стремежите му, как общува и как взема решения – и това са ключови познания за всеки ефективен мениджмънт.

Едно обучение по НЛП мениджмънт ще ви обучи в основите на тази нова наука за личните постижения и нейната ефективна методология, основана на вярата, че всяко поведение има структура и че тази структура може да бъде моделирана и променена. Ще научите много за вашите собствени модели и програми на поведение, както и за тези на другите. Ще знаете как можете да ги промените, за да получите желаните резултати, което ще ви направи истински добри в мениджмънта на екипи.

Мениджмънт и страст

Мениджмънт 2
Мениджмънт и комуникация

Няма как да сте добър в мениджмънта, ако не сте запалени по работата, която вършите. Да харесвате онова, което правите, и да имате искреното желание да постигнете целите си – това се вижда от персонала и наистина вдъхновяващо. Ако можете да споделите своята страст, ще можете да поддържате мотивацията на служителите си да постигнат общите ви цели, което е и задачата на мениджмънта.

Един от ключовите моменти във вдъхновяването на персонала при мениджмънт е да оценявате усилията на служителите си и те да виждат, чуват и разбират това. Правилният мениджмънт винаги показва добрите си оценки, за да повиши мотивацията и настроението в целия екип.

За да изпитвате страст, имате нужда от вътрешно усещане за смисъл и значимост на собствената си работа. В обучението си по мениджмънт ще се научите да създавате и поддържате такъв смисъл. Качественият мениджмънт никога не залага на фалшива страст, която трудно се поддържа и у вас, и у служителите. Но има много начини и техники да се научите да откривате ценното в работата си, което несъмнено ще подобри уменията ви.

НЛП е особено подходящ метод за постигане и поддържане на страстта в мениджмънта. Специално разработените техники за вглеждане в себе си и подреждане на приоритетите ще ви помогнат да работите по-лесно със своята собствена личност, което е началото на истински качествения мениджмънт.

Мениджмънт и комуникация

Дори да сте гений в стратегиите и планирането, няма как да сте добри в мениджмънта, ако не можете да ги обясните на служителите си. Добрият мениджмънт задължително лежи на правилната комуникация. Трябва да можете да обясните ясно какви са целите ви, както и да разясните на служителите какво точно какво се очаква от тях, за да ги постигнете. Ключът към ефективният мениджмънт е да се гарантира, че всеки в екипа е наясно с визията, както и със собствените си задачи по пътя към реализирането ѝ.

Комуникацията обаче никога не е едностранна и умението просто да обясняваш не е достатъчно за ефективен мениджмънт. Точно обратното, комуникацията ви трябва да бъде отворена към обратната връзка от служителите. Добрият мениджмънт залага на ежедневни разговори с екипа, на търсене и своевременно разрешаване на евентуалните проблеми, които възникват в работния процес и в междуличностните отношения.

За да сте специалисти в комуникацията в мениджмънта, трябва да се научите да разбирате хората срещу себе си. Трябва да знаете какъв е стилът общуване, който би им повлиял най-много. В един НЛП курс по мениджмънт ще научите техники за разпознаване и управление на комуникацията с различни типове хора, което ще ви помогне да постигнете още по-ефективен мениджмънт на екипите си.

Мениджмънт и емоционална интелигентност

Мениджмънт 3
Мениджмънт и емоционална интелигентност

Задачата на мениджмънта е да изпълнява поставените задачи и да управлява хора, за да се постигнат целите. Ето защо истинските специалисти в мениджмънта са хладнокръвни и спокойни и умеят да насочват и използват емоциите си, вместо да бъдат завладявани от тях. За да успее да направи това, всеки мениджър има нужда от висока емоционална интелигентност.

Емоционалната интелигентност, а разлика от интелектуалната, може да бъде развивана и да работи в полза на мениджмънта. Тя се отнася не само до осъзнаването на собствените емоции, но и до разбирането на хората наоколо. Когато успявате да осъзнавате себе си и околните, вие ще можете да управлявате правилно цялата енергия в екипа, което е и основната задача на всеки мениджмънт.

Методите на НЛП са построени до голяма степен именно върху разбирането на хората, затова могат да бъдат изключително полезни при мениджмънт на екипи. Обучението по НЛП ще ви помогне да повишите своята емоционална интелигентност, като по този начин ще ви направи по-добри в управлението на екипи.

Как да постигнете по-качествен мениджмънт

Мениджмънт и страст

Мениджмънт и комуникация

Мениджмънт и емоционална интелигентност