АКАДЕМИЯ ЗА МЕНИДЖЪРИ

Мениджмънт с коучинг и НЛП

Мениджърската роля e трудно и вълнуващо начинание, изпълнено с предизвикателства. Носите отговорност за представянето на екипа си, постигане на резултати, гладко протичане на работния процес, както и ефикасно управление на палитра от характери. Академия за мениджъри ще Ви даде незаменими знания и умения в ключовите области на мениджмънта и коренно ще повиши самочувствието Ви на ръководител.

За кого е предназначена програмата:

Експерти, повишени на мениджърски позиции 

Мениджъри, които желаят да подновят компетенциите си 

Управители на малък и среден бизнес 

Всеки, който желае систематично да изучи на практика мениджърската функция

Защо да участвам:

Стъпка по стъпка ще преминете през всички ключови за развитието на успешния мениджър теми, докато стигнете до новаторските подходи в мениджмънта днес.

Ще бъдете напълно подготвени да:

  • управлявате успешно екипи и задачи

  • целеполагате и проследявате представянето на служителите си

  • решавате конфликти и мотивирате своите колеги

  • вземате решения бързо

  • ръководите промени…

 …защото ще работите по конкретни казуси с колеги от различни индустрии.

Какво ще получите:

Програмата е разделена на 3 модула с обща продължителност 7 дни. Можете да запишете всеки модул поотделно или цялата програма. Последователността на модулите в програмата е, както следва:

Продължителност: 2 дни


Дати: 23-24 февруари 2023


Цена: 490 лв.

Продължителност: 2 дни


Дати: 23-24 ммарт 2023


Цена: 490 лв.

Продължителност: 3 дни


Дати: 26-28 април 2023


Цена: 580 лв.

Продължителност: 1 ден


Дати: 11 май 2023


Цена: 210 лв.

След всеки модул получавате сертификат за преминато ниво.

Цена на пълната програма 1770 лв. с ДДС

Цена с отстъпка при предварително записване и плащане на цялата програма: 1505 лв. с ДДС

Мениджмънт с Коучинг и НЛП

Курсове по мениджмънт

Доброто управление е ключов фактор за развитието и успеха на всяка компания. Точно за тази цел са разработени специализирани курсове по мениджмънт. Умението да се управляват хора и проекти е твърде специфично и няма нищо общо с другите професионални характеристики на служителя в областта на дейност на компанията. Най-добрият специалист в компанията не е задължително да е добър мениджър и обратното, дори най-добрите в курсове по мениджмънт може да нямат никакви специфични за дейността на бизнеса компетенции.

Вижте повече:
Курсове по мениджмънт 1 - компетентни специалисти
Курсове по мениджмънт – най-добрите обучителни програми

След курсове по мениджмънт специалистите придобиват широк набор от умения, насочени в съвсем друга посока. Те умеят да формулират цели, да създават стратегии, да вдъхновяват и да работят добре с хората – поотделно и като цяло. Участието в курсове по мениджмънт задължително развива лидерските умения на мениджъра. За щастие, те могат да се учат, развиват и усъвършенстват, така че в крайна сметка ефективно менажиране може да се постигне с подходящо обучение, техники и усилие.

Как да постигнете по-качествен мениджмънт чрез курсове по мениджмънт

За да сте наистина добри след курсове по мениджмънт, трябва да сте винаги готови да научите нови умения, както и да усъвършенствате тези, които вече имате. Работата ви прилича доста на тази на професионалните спортисти, които продължават да тренират ежедневно, дори и да са най-добрите в света. В добрите курсове по мениджмънт ще научите, че винаги има какво още да се подобри, без значение колко добре се справяте.

За тези, които искат да бъдат най-добрите след курсове по мениджмънт, има специално разработени обучителни програми, в които ще получите нужните умения и ще ги удостоверите със сертификат.

НЛП и курсове по мениджмънт

Невролингвистичното програмиране (НЛП) е програма, която бързо и ефективно ви учи на трите основни лидерски качества, за които ще се говори в курсове по мениджмънт, както и по-надолу. НЛП е доказан метод, който ще ви помогне да станете още по-ефективни в мениджмънта на екипи, да постигате целите си и да развивате бизнеса с още по-голяма лекота. НЛП курсове по мениджмънт ще ви научат на авангардни мениджмънт техники, които ще ви позволят да управлявате успешно персонала си и да постигате поставените бизнес цели и задачи по-бързо и по-ефективно.

Курсове по мениджмънт 2 - бързо и ефективно
Курсове по мениджмънт – създайте лидерски качества

НЛП е непрекъснато нарастваща колекция от информация, идеи и умствени техники, които могат да ви позволят да подобрите мислите, чувствата и поведението си и да помогнете на другите да направят същото. В НЛП курсове по мениджмънт ще се научите да разбирате какво мотивира отделния човек и как той предпочита да работи, какво предизвиква интересите и стремежите му, как общува и как взема решения –ключови познания за всеки мениджър.

Едно обучение в НЛП курсове по мениджмънт ще ви даде основите на тази нова наука за личните постижения и нейната ефективна методология, основана на вярата, че всяко поведение има структура и че тази структура може да бъде моделирана и променена. Ще научите много за вашите собствени модели и програми на поведение, както и за тези на другите. В НЛП курсове по мениджмънт ще узнаете как можете да ги промените, за да получите желаните резултати, което ще ви направи истински добри мениджъри на екипи.

Курсове по мениджмънт – за страстта в работата

Няма голям смисъл да участвате в курсове по мениджмънт, ако не сте запалени по работата, която вършите. Да харесвате онова, което правите, и да имате искреното желание да постигнете целите си – това се вижда от персонала и наистина вдъхновяващо. Ако можете да споделите своята страст, ще можете да поддържате мотивацията на служителите си да постигнат общите ви цели, което е и задачата ви след обучението в курсове по мениджмънт.

Един от ключовите моменти във вдъхновяването на персонала е да оценявате усилията на служителите си и те да виждат, чуват и разбират това. В курсове по мениджмънт ще се научите винаги показвате добрите си оценки, за да повишите мотивацията и настроението в целия екип.

За да изпитвате страст, имате нужда от вътрешно усещане за смисъл и значимост на собствената си работа. В обучението си в курсове по мениджмънт ще се научите да създавате и поддържате такъв смисъл. Качественият мениджмънт никога не залага на фалшива страст, която трудно се поддържа и у вас, и у служителите. Но има много начини и техники да се научите да откривате ценното в работата си, които ще усвоите по време на своите курсове по мениджмънт.

НЛП е особено подходящ метод за постигане и поддържане на страстта, който ще усвоите в курсове по мениджмънт. Специално разработените техники за вглеждане в себе си и подреждане на приоритетите ще ви помогнат да работите по-лесно със своята собствена личност и след курсове по мениджмънт, което ще подобри управленческите ви умения.

Курсове по мениджмънт 3 - най-ефикасно обучение
Курсове по мениджмънт и емоционална интелигентност

Курсове по мениджмънт и комуникация

Дори да сте гений в стратегиите и планирането, това ще е безсмислено, ако не можете да ги обясните на служителите си. Затова в нашите курсове по мениджмънт задължително ще се научите на правилната комуникация. След края на НЛП курсове по мениджмънт ще можете да обясните ясно какви са целите ви, както и да разясните на служителите какво точно какво се очаква от тях, за да ги постигнете. Участието ви в курсове по мениджмънт ще гарантира, че всеки в екипа ви ще е наясно с визията, както и със собствените си задачи по пътя към реализирането ѝ.

Комуникацията обаче никога не е едностранна и умението просто да обясняваш не е достатъчно. Точно обратното, в курсове по мениджмънт ще видите, че комуникацията ви трябва да бъде отворена към обратната връзка от служителите. Да залагате на ежедневни разговори с екипа, на търсене и своевременно разрешаване на евентуалните проблеми, които възникват в работния процес и в междуличностните отношения – това ще е успешната стратегия, която ще усвоите в курсове по мениджмънт.

За да сте специалисти в комуникацията след курсове по мениджмънт, трябва да се научите да разбирате хората срещу себе си. В НЛП курсове по мениджмънт ще научите техники за разпознаване и управление на комуникацията с различни типове хора, което ще ви помогне да постигнете още по-ефективно управление на екипите си.

Курсове по мениджмънт и емоционална интелигентност

И без курсове по мениджмънт знаете, че целта ви е да изпълнявате поставените задачи и да управлявате хора, за да се постигнете целите. Ето защо истинските специалисти след обучение в курсове по мениджмънт са хладнокръвни и спокойни и умеят да насочват и използват емоциите си, вместо да бъдат завладявани от тях. За да успее да направи това, всеки мениджър има нужда от висока емоционална интелигентност.

Курсове по мениджмънт 4 - най-добро качество
Курсове по мениджмънт – ефективна методология

Емоционалната интелигентност, а разлика от интелектуалната, може да бъде развивана и да работи във ваша полза – точно това ще научите в курсове по мениджмънт. Тя се отнася не само до осъзнаването на собствените емоции, но и до разбирането на хората наоколо, а в курсове по мениджмънт ще научите колко важно е това, за да можете да управлявате правилно цялата енергия в екипа.

Методите на НЛП, които ще научите в НЛП курсове по мениджмънт, са построени до голяма степен именно върху разбирането на хората. Обучението в НЛП курсове по мениджмънт ще ви помогне да повишите своята емоционална интелигентност, като по този начин ще ви направи по-добри в управлението на екипи.


Как да постигнете по-качествен мениджмънт чрез курсове по мениджмънт

НЛП и курсове по мениджмънт

Курсове по мениджмънт – за страстта в работата

Курсове по мениджмънт и комуникация

Курсове по мениджмънт и емоционална интелигентност