Адаптивност към промяната

Работа в екип

Чарлз Дарвин брилянтно го е обобщил:

“Не най-силният от видовете оцелява, нито най-интелигентният от тях.
Оцелява само най-адаптиращият се към промяната сред видовете“.

Днес не само биологичните видове се адаптират, но организациите и бизнеса развиват изкуството да бъдат адаптивни към промяната. Способността ни да можем майсторски да се променяме с промяната се превърна в задължителна компетенция от списъка с лидерски и индивидуални знания и умения.

И това не е изненада. Технологиите се променят бързо, идеите изригват, възможностите надничат от всеки час и стратегията има друго значение. За да бъдем успешни и организациите печеливши, всеки един от нас трябва да влезе в ролята си.

Какво да направите ако сте служители?

Има няколко неща, които контролирате:

 1. Нивото на любопитство и задълбоченост.
 2. Да бъдете отворени да следите и изучавате идеи, технологии, развитие на бизнеса/отраслите.
 3. Опитвайте се да разбирате бизнеса, отрасъла, средата, в която се случват.
 4. Готовност да работите по разнообразни задачи.
 5. Приемайте промените на работното си място.
 6. Мислете критично и бързо.
 7. Учете бързо.

Толкова е просто на думи и отнема време да достигнете нивото на майсторство, с което се чувствате уверени, знаещи и опитни в навигирането в условия на променящата се бизнес среда.

Какво да правите ако сте мениджъри?

Няколко са стъпките, които да си изберете да направите:

 1. Разберете какво седи зад нуждата от промяна и се ангажирайте с промяната.
 2. Приемете промяната като константа.
 3. Изработете си начини да се справяте с по-малко известното и променяйте поведението си, за да вместите новите предизвикателства.
 4. Разговаряйте с хората – преките ви подчинени.
 5. Подкрепяйте ги.
 6. Обяснявайте и навигирайте в процеса на промяна.
 7. Разберете на какво се дължи съпротивата и адресирайте конкретно.

Звучи като следващата рецепта. Тя е от онези, които изискват специално отношение и предварително нагласа – силно желание да се получи по възможно най-добрия начин – всеки да се радва на оставащия послевкус.

Майсторството е смес от разбирането на бизнеса, знанието и моженето да се прави и да се обяснява. Свързващата нишка е способността да показвате адаптивност докато сте в ролята, която сте избрали да изиграете.  

Автор: Мая Дачева