Геном на Лидера с Когнитивни меметики и НЛП

Лидерство

Най-големият проблем е, че ние не знаем какво не знаем, докато не стане късно!

Когнитивни меметики представлява интегрален подход към и за човешкото развитие. Буквализирано означава системи за възприемане, промяна, стабилизиране и развитие на динамики от теми и поведения, следващи условията на живот и мислене. Целта е разбиране и развиване на индивида в средата и на средата спрямо индивида. Индивид и среда са взаимно свързани, нуждо е да бъдат анализирани съвместно. На ниво човек дълбоките вярвания изразени в граматически модели пренасят възприятия, усещания, емоции, понятия и концепции изградени от вътрешни субмоданости и оформят първата стъпка в анализа и разбирането на всеки проблем. Така схемата на езика (граматика, синтаксис, лексика) и темата на възприятията (субмодалности, процеси, ефекти) показват възможното съзнателно достъпно дедуктивно средство за обхващане на основите за промяна. На ниво среда, културна и социална обстановка се анализират и съпоставят. Отнасят се вътрешни и външни елементи за да се получи потенциал за промяна. Целта е използване на синергии индивид екип, култура, общество.
Например, организационна структура от военен тип не подхожда на среден мултиекспертен проекто-ориентиран екип, защото синергията от свободно изразяване на експертността в рамките на проекта, може да бъде подтисната от контролиращ унифункционален мениджър.

Лидерът е онзи, който познава и се променя спрямо среда и индивид. Той ръководи, създава, дирижира, контролира, подпомага, наставлява, ръководи, мотивира, усеща, коучва, фасилитира, планира, координира, напътства фокусирайки се върху синергиите в основата на индивидуалната, екипната и културна среда в организация. Неговият подход зависи от множество фактори и влияе на множество фактори.
Добрия лидер днес изследва и взема решения. Фокусира организацията избирателно отвън навътре и отвътре навън.
Мисията на лидера е фокуса върху конгруентното развитие на екипите и организирането им спрямо пазар, култура и обществена среда.

Някои основни проблеми, за които ни търсят клиетни.

Проблеми на мениджърско ниво
Нефункционален борд
Вътрешни комуникационни конфликти
Промяна на лидершип
Бърз ръст
Бюрократизация
Висок търноувър на служители
Липса на политика
Силен вътрешен фокус спрямо слаб външен анализ
Създаване на екипи
Реорганизация на екипи
Трансформации при покупки и сливания
Промяна на корпоративна култура
Дизайн на организационна структура
Внедряване на организационна структура

Автор: НЛП България