За ценностите и работата в екип

Работа в екип

“Тайната на успеха е в способността да възприемеш гледната точка на другия и да видиш нещата от неговия ъгъл толкова добре, колкото от своя.”
Хенри Форд

Чували ли сте за американската театрална пиеса “Дванадесет разгневени мъже”? Знаете ли, че е написана през далечните петдесет години на деветнадесети век? И Хенри Форд играе главната роля! Признавам си, до скоро не знаех и аз. Докато не се вдъхнових да напиша този текст.

Събитието се случва в Ню Йорк, в заседателната зала. Жури, съставено от дванадесет участника, които никога преди това не са се срещали, трябва да вземат единодушно решение по въпроса с това дали едно момче, живеещо в бедняшки квартал, обвинено в убийство, е виновно или невинно. Това дело е било на прага на емоционално прегаряне. По време на заседанието избухва спор, който е бил между десетия член на журито, собственик на гараж, и единадесетия член, родом от Европа, вероятно австриец. Деветият член на журито е раздразнен от маниерите и обноските на господина от Австрия. Но той не може да се държи по различен начин. Въпреки времето прекарано в друга държава, той все още носи поведението на културата, в която е израстнал.

Светът помни конфронтиращи случки между хора, групи и нации, които мислят, усещат и се държат по различен начин. Но точно както нашите дванадесет разгневени мъже, и те срещат обичайни премеждия, които изискват колективно разрешаване. Може би една от причините, поради която толкова много решения не работят или не са приложими е, че не се вземат предвид различия в начина на мислене сред личностите в една новосформираната група.

Всеки един от нас носи набор от модели на мислене, усещане, а може би и на поведение, които са научени през целия ни живот. С други думи, това е социалната среда в която опитът е получен. Този процес започва от семейството, преминава през квартала, училището, младежките компании, на работното място, и в други сфери в обществото. Австрийският участник от журито, за който говорихме по-горе, е израснал в общество, където добрите обноски все още се смятат за достойни. Американецът пък е работил усърдно, за да стане собственик на гараж, което му е донесло различен опит. Знанията варират точно както варира и средата, в която са придобити.

Културният опит се заражда на колективно социално ниво и е факторът, различаващ участниците в едно общество от друго. И както културата ни дава придобито знание, така и знаковите за обществото символи и ценности могат бъдат разграничаващия фактор между нас и другите общества.

Ценностите са сред първите уроци, които детето получава несъзнавано, но безусловно. Психолози в сферата на развитието вярват, че до десет годишна възраст децата развиват напълно своята ценностна система. Тъй като това знание е придобито в крепка възраст, то остава несъзнавано. Съответно, то не може да бъде разказано, нито да бъде директно наблюдавано. Ценностите могат единствено да бъдат разбрани от начина, по който хората реагират в условия на разнообразни обстоятелства.

Автор: Десислава Мирославова