Интелигентността и майката

Интелигентност

Доказано е: Наследяваме интелигентността от майките си!

Преди години се смяташе, че децата наследяват интелигентността си и от двамата родители. Днес, съвременни генетични изследвания хвърлят съмнение върху тази теория и доказват, че интелигентността идва от майката, защото неин приносител са Х хромозомите, съдържащи над 1000 гена.

Хромозомите представляват подобни на нишка структури, съдържащи нуклеинови и протеинови киселини. Те съхраняват и пренасят генетичната информация. Всяка клетка на телата ни съдържа по две хромозоми. Мъжете имат една X и една Y, а жените две Х хромозоми.

Освен това, генетичните характеристики на гените свързани с пола могат да бъдат активирани или деактивирани. Активираните гени могат да влияят на генетичното развитие, докато деактивираните нямат въздействие върху него.

Фактите сочат, че жените имат много по-голям шанс да въздействат на когнитивните способности на децата си, защото ДНК-то им съдържа две Х хромозоми, което означава, че интелигентността е полово обусловен ген, наследим от майката.

Учените стигат до това заключение на базата на изследвания върху генетично модифицирани мишки, които показват, че по време на зараждане на ембриона клетки се изграждат на произволни места в мозъка му. От друга страна, с развитие на ембриона, „бащините“ гени се концентрират в определени части на мозъка като амигдалата, хипоталамуса и септума. Тези части изграждат лимбичната нервна система, отговорна за функции, свързани с оцеляването ни, като агресия, репродуктивност и хранене.

В допълнение, изследване на когнитивните способности на близо 13000 души в Шотландия на възраст между 14 и 22 години показва, как интелигентността им се развива през годините. И въпреки че под внимание са взети образованието и етническата им принадлежност, учените откриват, че най-мощен индикатор за интелигентността на всеки един, е АйКю потенциалът на майката. Което доказва защо майките имат огромен ефект върху когнитивните способности на децата и как емоционалната връзка между майката и детето оформя развитието на интелектуалните му способности.

От друга страна, само 40 – 60% от интелигентността е унаследима, което показва мощният ефект на заобикалящата среда върху развитието. И дори едно дете да има високо АйКю, то трябва да бъде стимулирано през цялото му израстване, за да развие интелигентността си и да избегне застой.

Автор: НЛП България