Какво значи здравословно хранене?

Здравословно хранене

Несъмнено темата за здравословното хранене често се дискутира ежедневно в научна, но и в неформална среда, в социалните мрежи и в медиите.
Но както често се случва, за една тема се появяват много мнения със силни аргументи. За един и същ обект има толкова много информация защо той е здравословен, колкото и защо – не е.

Интересно е обаче към какво ни препраща самият произход на думата в английския си вариант “health”.
Старите корени на думата „haelp“ и „haelan“ имат смисъла на „цялостност, същество в цялостно благосъстояние“ и „лекувам“.
Особено с първото значение на думата – цялостност – можем да извлечем, че здравословната храна е пълноценната храна (whole foods).

Какво се има предвид под пълноценна храна?
Това най-вече е храната, която срещаме в природата в чистия й вид, съдържаща всичките си компоненти без механично ние да премахваме елементи от нея. Може да вземем за пример белия ориз – често спряган като „нездравословен“. Оризът става бял, когато от него се отдели покриващата го люспа, в която обаче се съдържат голяма част от полезните вещества на ориза изобщо. По този начин ние разлагаме пълноценността на храната и не извличаме оптимума й.

От друга гледна точка пълноценността на храната се запазва или намалява и от начина, по който я приготвяме. Не всички храни можем да приемаме пряко, взимайки ги от природата, но затова имаме налични множество варианти за готвенето на храна по такъв начин, че максимално да запазим полезните вещества в нея. Това по-скоро е и линията, по която се обявява, че масовите марки предлагат нездравословна храна. Важно е качеството на продукцията, подготовката на храната и отношението на приготвянето – всичко с цел, постигане на цялостност.

Най-вече искам да ви оставя с разбирането, че категоризирането на храните на „полезни“ и „вредни“ дори по-скоро ни натоварва и отнема непосредственото удоволствие от храненето. Важно е да обръщаме внимание дали изборът, който правим, спомага за нашето оптимално благосъстояние в дългосрочен план. Ако съобразяваме това, винаги ще правим полезния избор.

Автор: Сибила Данчева