Мотивацията на служителите

Мотивация

Мотивацията на служителите е непрекъснат процес и предизвикателство на работното място. Особено в работна среда, чиято бизнес стратегия не набляга на удовлетвереността на служителите, в среда която не обединява и подкрепя ръководителите и мениджърите, а ги оставя да вървят по трудният път. От една страна те осъзнават способността си да извличат най-доброто от служителите си, но от друга се чувстват неподдържани, не възнаградени и непризнати в усилията си да развият мотивирани и допринасящи служители.

Нашият съвет към мениджърите: ПРЕОДОЛЕЙТЕ ГО. Никоя работна среда няма да подкрепи идеално усилията ви да помогнете на подчинените си да имат мотивирано поведение на работното място. Дори и най-ориентираните към това компании осигуряват ежедневни предизвикателства и често, или поне усещането е такова, работят срещу вашите усилия за стимулиране и мотивация на служителите. Независимо какъв климат организацията ви предоставя за персонала, можете да създадете среда, която го насърчава и повишава производителността в областите на неговата отговорност, дори и извън нея.

Вие можете да предприемате ежедневни действия, които ще повишат удовлетвереността на служителите. Според едно скорошно проучване на Асоциацията за управление на човешките ресурси (SHRM), служителите предпочитат няколко управленски действия, които биха създали работна среда благоприятстваща мотивацията на персонала.
Ще ви представим няколко специфични действия, чрез които всеки ръководител би могъл да създаде работна среда, която ще насърчи и повлияе на увеличаването на мотивацията на служителите възможно най-бързо.

Да се споделя всяка иформация нужна за изпълняване на задачите ефективно. Служителите искат да бъдат част от голямото общо, да знаят, какво се случва на работното място. Те искат цялата информация, необходима за извършване на работата им и за вземане на решения свързани с нея.

– Срещнете се с персонала след събранията на ръководния персонал, за да ги запознаете с всяка информация за фирмата, която може да окаже влияние върху тяхната работа. Комуникирайте повече, отколкото смятате, че е необходимо.
– Общувайте ежедневно, при всяка възможност, с всеки ваш подчинен.
– Провеждайте седмична среща с всеки служител от екипа си. Те обичат да знаят, че всяка седмица ще има такава среща. Насърчавайте ги да се подготвят с въпроси и идеи за отстраняване на проблеми в работата им.

– Комуникирайте открито, честно и често. Посещавайте редовно заседанията на отделите и общувайте, като обикаляйте работните места, ангажирайки персонала и демонстрирайки интерес към тяхната работа.

– Прилагайте политика на отворени врати за персонала, за да говорят, да споделят идеи и да обсъждат безпокойства. Уверете се, че мениджърите разбират проблемите, които трябва да решат. Задачата на изпълнителната власт е да слуша.

Мотивацията на служителите е общ интерес на мениджмънта, отговорен за надзора върху работата на служители. Можете да увенчаете усилията си за подобряване на мотивацията на служителите и ако обръщате постоянно внимание на тези значими фактори, ще бъдете възнаградени с мотивирани, отдадени и допринасящи служители.

Източник: thebalance.com