Мотивация и лидерство

Мотивация

„Мотивация” е една от онези думи, чието значение често добива различни нюанси. Това включва поредица от стъпки, всяка подсилваща следващата, създаваща въображение и стимул, развиваща самочувствието, желанието за предприемане на действие, наблюдаваща резултата и преодоляваща трудностите, отговаряща конструктивно на критиките… което обратно се свързва с развиване на самочувствие.


Изкуството да се мотивираш сам е двигателната сила на успешните хора, която ги кара да постигат все повече, изправя падналите и се грижи за всички нас. И ако можете да помогнете на някого да се мотивира повече, то вие сте им дали безценен подарък.


В днешния свят на бизнеса не можете да сте лидери, ако не сте добри мотиватори. Но важността на това умение се простира далеч извън работното място. Защото ние всички често се превръщаме в глава на нещо – на семейство, на група приятели, на спортен отбор или на приятел в нужда.


И в свят, който става все по-непредвидим, съществува вероятно само един извор на истинска сигурност – това да знаете, че можете да се мотивирате независимо от обстоятелствата, които ще ви се стоварят на главата.

Съществуват много причини за изграждане на умението и навика на мотивацията. Вероятно основните причини са: а) да сте по-ефективен лидер, и, б) по общо, да сте позитивна и филантропска сила в света.


Всички можем да изберем дали да сме филантропи. Но тези, които успяват в бизнеса, най-често са лидери. Извън работното място нуждата да водим често просто ни се дава, независимо дали съзнателно го искаме. Повечето от нас са лидери: на компания, на работен екип, на спортен тим, на семейство, на група приятели. В края на краищата винаги сме лидери на себе си.

Много е написано за лидерството, но всичко опира до една единствена формула:
Лидерство = Визия х Вдъхновение х Енергия

Обърнете внимание, че въпреки че лидерът се фокусира върху изграждането на Визия и след това върху Вдъхновение и Енергия, той или тя продължава да работи и по трите направления, докато тече мисията. В допълнение, всеки лидер притежава собствен стил, но истинските лидери прескачат границата и на трите измерения. Човек с Визия, който не може да вдъхновява не е лидер. Такъв не е и Енергичният, на когото липсва Визия.


Така че, каква е връзката между мотивация и лидерство?
• Малко вероятно е да сте ефективен лидер, ако не можете да мотивирате другите.
• Мотивацията обхваща всичките три направления на лидерството.
• Въпреки че всички лидери трябва да мотивират, не всички мотиватори трябва да са лидери. Можете да използвате уменията си да мотивирате и ”просто” да помогнете на приятел.

Визия: да сте достатъчно умни да решите какво е нужно да направите (радикално нова идея или пък стара такава, на която точно сега ѝ е дошло времето) и достатъчно артистични да нарисувате завладяваща картина на дестинацията и на естеството на пътуването.

Вдъхновение: да сте достатъчно добри търговци, за да вербувате останалите за вашата визия, за пътешествието и за екипа.


Енергия: да имате достатъчно собствена мотивация, харизма, умения за работа с хора и способност за решаване на проблеми, които да държат екипа енергичен и в правилната посока.


И така, наша визия за 2020 година е да продължим да ви мотивираме като предлагаме интересни статии, извадки от книги, други материали и курсове, докато поставяте, преследвате и постигате целите си, като черпим енергия от вашата обратна връзка и техниките на НЛП.


Успех!

Автор: Лора Арнаудова