Организационно здраве или какво е важно да изследва един консултант

Здраве

Опитът от последните години в работата ни с водещи международни компании в редица сфери ни позволи да изследваме критичните фактори за здравето и просперитета на организациите. И, разбира се, успехът зависи както от личните качества на всеки служител, от правилното му позициониране на съответната бизнес функция и планът за развитие, така и от силните и гладки екипни взаимодействия.

Рецептата за успех в конкурентите пазарни условия е намирането на баланс между четири основни компонента, касаещи поведението и нагласата на мениджмънта и служителите. Това са основните фактори, върху които всеки един консултант трябва да се фокусира, за да постигне положителна промяна в развитието на организацията – клиент:

Индивидуални нагласи

Става въпрос както за личните качества на всеки член на екипа, за това дали притежава нужните компетенции, за да се справи с изискванията на бизнес функцията си, работи ли на върха на възможностите си или има възможност за увеличаване на обема работа и отговорности. От изключителна важност е и индивидуалната мотивация на служителя за личностно и кариерно развитие. Тази мотивация, особено при ключовите функции, трябва да съвпада с дългосрочната стратегия на компанията, за да се постигне оптимално представяне.

Желание за коопериране

Майкъл Джордан казва: „Един мач може да се спечели с талант, но шампионати се печелят с екипна работа“. Често пъти организации, основаващи развитието си на силни личности не постигат краен успех, защото подобни индивидуални играчи могат да предизвикват обратен ефект в организационното развитие, разбивайки екипния дух и създавайки негативно отношение у останалите. Индивидуалната амбиция е чудесна, но в организационен контекст интересите на бизнеса винаги са на първо място.

Загриженост за резултатите

Отвъд очевидното, това е постоянната грижа за оптимизиране на процесите в организацията, така че да се получи необходимия баланс между резултатите и разходите за постигането им. Това трябва да е цел на всеки един от служителите, независимо от функцията или нивото му. Става въпрос включително за използването на работното време по предназначение, да не говорим за останалите ресурси, които служителите често пъти приемат за даденост.

Отвореност към промяна

В днешния динамичен свят оцеляват и успяват само компаниите, които най-бързо се адаптират, тези които търсят и съзнателно предизвикват промяна и в организацията на функциите и процесите си, и в отношението си към пазара и променящите се нужди на клиенти и партньори. И тази нагласа към промяната трябва да бъде търсена и желана от всеки един служител, защото е двигател на личностното развитие, на непрекъснатото усъвършенстване на компетенциите. Което, разбира се, създава парадокс, защото някои биха поспорили, че стабилните компании трябва да следват устойчиви поведения. И съм склонна да се съглася, че всеки бизнес трябва да има силен гръбнак от бизнес принципи, но и задължително да е готов да променя всичко около него, така че успешно да срещне всички пазарни предизвикателства.

Автор: Лора Арнаудова