Прегърнете конфликта на работното място

Работа в екип

Замислете се колко пъти през годините сте срещали добри професионалисти, които са се
подтискали, защото ги е било страх да се изправят пред конфликт? Заравянето на главата в
пясъка не е най-ефективният начин за решаване на проблеми. Факт е, че конфликт на
работното място е неизбежен, а нашият апел към всички вас е „не се страхувайте от
конфликта, прегръщайте го – той е част от вашата работа“.

И така, какво създава конфликт на работното място? Противопоставяне на позиции,
конкуренция, его, гордост, ревност, несъответствия в работата, лош ден и т.н. Всичко това
обаче е следствие на основните две причини:

Комуникация: Ако си припомните конфликтите, с които сте се сблъсквали през годините,
бързо ще осъзнаете, че много от тях са резултат от липса на информация или лоша такава.

Емоции: Друга често срещана грешка в комуникациите на работното място, която води до
неразбирателството, е когато оставим емоциите да определят решенията.

Решаването на всеки проблем изисква, както добре изградена стратегия, така и решителност
от ваша страна. Ето няколко прости стъпки, които можете да направите преди конфликта да
се е превълнал във война:

Говорете с човека.

Помолете го да определи време, когато би било удобно да се срещнете. Изберете спокойно място, където няма да бъдете прекъсвани.

Фокусирайте се върху определени събитията, а не върху личността.

Опишете конкретен случай или събитие вместо да обобщаване. Бъдете точни и кажете, как
сте се почувствали от действията на човекът срещу вас.

Слушайте.

Слушайте внимателно, какво казва събеседникът, вместо да се поддавате на емоцията и да
реагирате по какъвто и да е начин. След като другият завърши разговора, повторете, за да сте
сигурни, че сте го разбрали.

Определете областите на съгласие и несъгласие.

Попитайте другото лице дали е съгласно с преценката ви. Ако не, променяйте областите,
докато и двамата се съгласите къде точно е конфликтът.

Направете план за решаване на проблема.

Определете конкретни стъпки и се фокусирайте върху бъдещето. Организирайте още една
среща след около две седмици, когато да продължите дискусията си. През цялото време си
записвайте основните акценти, така че събеседникът ви да го забележи.

Следвайте своят план и постигнете успех.

Отбележете всеки напредък и се поздравете един друг за това. Постоянството ви ще се
възнагради и конфликтът ще отстъпи място на приятелска комуникация.

Разработването на ефективни умения за разрешаване на конфликти са основен елемент от
изграждането на устойчив бизнес модел. Нерешеният конфликт често води до загуба на
производителност, задушаване на творчеството и създаване на бариери между служителите.

Автор: Иво Маринов

Редактор: Явор Арнаудов