Самоусъвършенстване или постигане на мечтите

Успех

Фокусът над развитието на личността или така нареченото самоусъвършенстване отваря множество врати и дава разнообразни възможности в живота. Когато се заемете със своето личностно развитие, вие сте се заели с реализирането на мечтите и потенциала си. Може да се стремите към развитие на умения като умело говорене пред публика, увлекателно писане, харизматично присъствие, безупречна комуникация или пък да бъдете вдъхновяващ пътешественик. Реално можете да развиете у себе си всичко, което ви хрумне, дори и онова, което все още не ви е хрумнало.
Виждала съм десетки хора, сменяли посоката на живота си отново и отново, които преди да го направят, дори не са си и помисляли, че е възможно.

Това може да се случи и за вас! Единственото необходимо за да промените нещата в живота си, за да стигнете до там, където искате да бъдете, е да събудите у себе си човека, готов за жадуваната промяна.

Защо личностното развитие е от решаващо значение за успеха?

Дава нови възможности.

Чрез самоусъвършенстване усвоявате нови умения или доразвивате капацитета си в дадена област. На свой ред тези нови умения отварят различни възможности, които не се появяват, докато не се превърнете в човека, подготвен за тях.
Затова първо се съсредоточете върху ресурса, който ви е нужен – знания или умения.
Започнете да си набавяте информация в сферата, към която имате интерес, намерете човек, който може да ви помогне в усвояването на тези нови ресурси. Не забравяйте, живият опит винаги е по-добър от сухата теория.

Повишава увереността.

В крайна сметка, увереността е един от важните аспекти, предопределящи степента на постиженията, а съзнателното развитие неизбежно води до по-силна вяра в самите нас, както и до прякото преживяване на новите умения. Развитието на личностния потенциал минава през пътя на пречистване от стари модели, ограничаващи вярвания и ирационални страхове, което на свой ред осигурява много по-широка сцена за действие, свободна от лимитирано мислене.
Веднъж захвърлили старите ограничения, ние можем да открием нова мотивация за постигане на своите цели. А и често хората се изненадват от иновативното мислене, което изведнъж зазвънява в самите тях.

Предизвиква позитивна житейска промяна.

Основната цел на самоусъвършенстването е да приложите наученото в живота си, за да подобрите работата, бизнеса, взаимоотношенията, здравето – или която и да е друга област от битието.
За да се превърнете в една по-добра версия на себе си във всяко едно отношение, трябва непрекъснато да търсите, какво може да подобрите. В днешно време човек може да научи всичко, което му е необходимо, за постигане на своята цел и за осъществяване на мечтите си.

Превод: Явор Арнаудов