Знаците за достъп на очите в НЛП – как мислим?

Знаците за достъп на очите в НЛП

Знаците за достъп на очите в НЛП показват визуално, слухово или кинестетично мислене.

Невро-лингвистичното програмиране (nlp) ни учи, че хората правят движения с очите си (Eye Accessing Cues), като така показват коя репрезентационна система използват. Твърди се, че всички получаваме достъп до информация чрез движение на очите, която съхраняваме по определен начин. Когато използваме движенията на очите си, локализираме  информацията визуално, слухово или кинестетично. Когато се зададе въпрос на някого, се забелязва, че очите се движат. По това можем да разберем коя репрезентационна човек използва. Освен това понякога хората движат и телата си, за да покажат в кой квадрант на мозъка си търсят информацията.

Няма правилен или грешен знак за достъп на очите. Важен е начинът, по който вашите клиенти, приятели и семейство съхраняват информация. Има известна, но не и доказана връзка между дясната и лявата ръка и нормалната и обратната организация. За да се определи организацията се задават въпроси. Много важно е да се наблюдава в  каква посока се движат очите на отсрещния човек.

В случай на работа с клиенти в терапевтична среда, можете незабавно да започнете да определяте тяхната организация чрез въпросите, които задавате по време на клиентския профил или стъпките за постигане на резултата в първоначалната част на интервюто.

Част от хората разглеждат няколко или всички репрезентационни системи за една и съща информация. Когато това се случва, се нарича трансдеривационно търсене.

Известно е, че различни области на мозъка са отговорни за различни аспекти на представянето.

 

Шестте области, към които очите ще отидат, за да намерят информация, са;

  1. визуално запомнени (горе вляво, докато ги гледате);
  2. слухово запомнено (в средата вляво, докато ги гледате);
  3. саморазговор или изчисления (долу вляво, докато ги гледате);
  4. визуално изградени (горе вдясно, докато ги гледате);
  5. слухова конструкция (в средата вдясно, докато ги гледате);
  6. кинестетични (долно вдясно, докато ги гледате).

 

Може да разгледате нашите статии относно личностно развитие и нлп техники

Източник: nlpworld