Какво е Милтън модел и как работи?

Милтън модел

НЛП моделът  на Милтън е свързан с това да предизвиква състояние на транс или съгласие. В същността си е поредица от абстрактни езикови модели, които са нееднозначни, така че клиентът извлича собствено значение от комуникацията въз основа на опит. Това може да помогне за достъп до несъзнателни ресурси, които притежаваме, но са извън нашето съзнателно.

Има сведения, че Ричард Бандлър и Джон Гриндер са работили с Милтън Ериксън през 1974 г., времето, в което е  смятан за най-добрия практикуващ хипнотерапия. Той е основателят на Американското дружество за клинична хипноза и е пътувал много, за да изнася семинари и лекции. Имал е и частна практика. Репутацията му е на чувствителен и успешен терапевт, известен с острото си наблюдение на невербалното поведение.

Ериксън използва така изкусно езика, че да могат клиентите му да възприемат значението, което е най-подходящо за тях. Той предизвиква и използва трансови състояния, позволявайки на хората да преодолеят проблемите и да открият своите ресурси. След изучаване на техниките на Милтън Ериксън, Ричард и Джон състават Милтън модела в Моделите на хипнотичните техники.

Работата на Ериксън се основава на редица идеи, споделяни от много успешни терапевти. Той работи с подсъзнанието на клиента. Предполага, че дори зад „най-странното поведение“ стои положително намерение и че хората правят най-добрия избор, достъпен за тях в момента. Работата му се състои в това да им даде повече избор.

Милтън Ериксън е майстор в постигането на връзка. Той уважава и приема реалността на своя клиент. Според него съпротивата се дължи на липса на разбирателство. За него всички отговори са валидни и могат да бъдат използвани. За Ериксън няма резистентни клиенти, а само негъвкави терапевти.

Така че моделът на Милтън е начин за конструиране на изречения, които са изкусно и умишлено двусмислени. Клиентът трябва да попълни подробностите и активно да търси смисъла на това, което чува от собствения си опит. С други думи, практикуващият предоставя контекста с възможно най-малко съдържание. Давате им рамката и ги оставяте да изберат картината, която да поставят в нея.

НЛП моделът на Милтън се изучава в обучението на НЛП България “Сертифициран НЛП Практик“:

https://nlpbulgaria.bg/produkt/training-nlp-practitioner/

 

Източник: nlpworld

Научете повече за нлп техники.