Електронно управление на процеси на работа

Дистанционна работа

Работодателят разбира кои са най-добрите му служители, а служителят получава свободата да е навсякъде, докато работи.
Виртуалните екипи и успешното функциониране на компанията могат да бъдат предизвикателство за мениджърите и тяхното управление, защото човек трябва да създава и спазва организационна култура от разстояние.
Различните хора имат различни начини за решаване на задачи. При работата от разстояние поставянето на стандарти може да съкрати времето, необходимо за постигане на желаните резултати.
Поставяйки стандарти и дефинирайки подходящи работни системи, екипът, който работи от разстояние, като цяло има по-малко въпроси и получава ясно усещане колко време трябва да отнеме определена задача. Тези системи за работа от разстояние трябва да бъдат както стандартизирани, за да позволят максимална ефективност, така и адаптирани, за да позволят необходимата свобода за изпълнение на задачата по най-добрия начин.

Попълнете нашата кратка анкета и до един месец ще получите статистически данни за начина на дистанционна управление на работата на всички, попълнили анкетата.

Личен профил на кандидата

Личен профил на кандидата

Образование: *
Чужди езици: *
Предишен професионален опит: *
Кога можете да започнете работа? *
Конфиденциалността е гарантирана и личните Ви данни се обработват при спазване на Общия регламент за защита на данните и ЗЗЛД. Запознат/а съм с документа Информация за обработване на личните данни на кандидати за работa, изготвен в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Давам съгласие личните ми данни да бъдат обработвани за целите на провеждане на стаж и/или бъдещи свободни работни места. *