Игра за възрастни – Дилема на затворника

Щастие

Дилема на затворника е утвърден метод за взимане на решения в несигурна среда. Използва се в много сфери, включително икономика, маркетинг, мениджмънт. По-долу илюстрирам накратко играта, след което следват няколко игри и въпроси, които целят да предизвикат мисленето ви.

Опростен вариант на дилема на затворника:
Двама души, извършили престъпление, са заподозрени и биват разпитвани в отделни помещения. Ако и двамата мълчат, при липса на доказателства няма да бъдат осъдени, ще спечелят. Дилемата обаче на всеки от тях двамата е следната: „Ако аз си мълча, а другият си признае, то той ще получи по-малка присъда, защото съдейства на правосъдието, аз аз ще имам по-тежка присъда, защото не съм признал.“ Има обаче и трети вариант – ако и двамата признаят, и двамата ще бъдат осъдени.

Всеки от тях може да избере да си мълчи и да се надява и другият да мълчи или да си признае, за да получи по-малка присъда и да се надява другият да упорства с мълчание.

Дилема на затворника във времена на вирус

Условие: Трябва да вземете решение какво да направите в следващите три месеца -да останете вкъщи или да излезете навън.

Работа от разстояние
Бизнес сектор: *
Вашият предпочитан начин за контакт: *
Размер на компанията *
Каква е Вашата компания? *
Колко от служителите във Вашата компания имат възможност да работят от разстояние? *
Как оценявате работата от разстояние, когато средата е разсейваща? Моля, изберете един отговор. *
Как оценявате културата на компанията по време на работа от разстояние? Моля, изберете един отговор. *
Конфиденциалността е гарантирана и личните Ви данни се обработват при спазване на Общия регламент за защита на данните и ЗЗЛД. Запознат/а съм с документа Информация за обработване на личните данни на кандидати за работa, изготвен в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Давам съгласие личните ми данни да бъдат обработвани за целите на проучването. *
Желая и се съгласявам да получавам информация по имейл за нови анкети, статии и обучения. *