Служител

Служител

Разгледайте свободните позиции, които имаме в момента.

…или въведете Вашите данни, а ние ще се свържем с Вас за мечтаната Ви работа.

Профил на кандидата – Професионални интереси

Профил на кандидата – Професионални интереси

Вашият предпочитан начин за контакт: *
Желано ниво в организацията: *
Образование: *
Чужди езици: *
Професионален опит: *
Сфера на работа: *
По какви причини бихте потърсили ново кариерно развитие? (възможен е повече от един отговор) *
Моля, отбележете Вашето ниво на експертност и уменията, свързани с нея. *
Моля, отбележете уменията, които притежавате и Ви правят добър експерт. *
Обсъждате ли експертното си решение и, ако ДА, как? *
Конфиденциалността е гарантирана и личните Ви данни се обработват при спазване на Общия регламент за защита на данните и ЗЗЛД. Запознат/а съм с документа Информация за обработване на личните данни на кандидати за работa, изготвен в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Давам съгласие личните ми данни да бъдат обработвани за целите на провеждане на стаж и/или бъдещи свободни работни места. *