НЛП Бизнес Коуч

Защо да запишете програма „Бизнес Коуч“:

Днес едва ли съществува организация, в която работата върви по „мед и масло“.  Думи като комплексност, ангажираност, кооперативност, екипни динамики, промяна, оформят корпоративния речник и ежедневие. Бизнес коучингът играе ключова роля в постигане на стратегическите цели. Нуждата от предвиждане и бърз отговор на заобикалящата среда налага адаптивност, използване на добри практики, управление на конфликти, развитие на емоционална интелигентност за ефективно изпълнение на ежедневните оперативни задачи.    

Програмата НЛП Бизнес Коуч се базира на многобройни практически упражнения, които ще Ви позволят да усвоите и проверите на място ефикасността на това най-високо ниво на коучинга и неговите приложения.

НЛП Бизнес коучът е професионалист, специализиран в постигането на бързи и устойчиви резултати, основани на адекватна стратегия, водени от споделена визия. Коучът работи в непосредствена близост с организацията – клиент, като участва активно в разработването на планове и програми, за постигането на ефикасни решения и управление на екипните динамики.

Актуалните видове намеса на НЛП Бизнес коучът, застъпени в тренинга, покриват основно четири аспекта, според специфичните нужди на компанията:

 • Външен Коучинг – за консултатни, използващи коучинг подхода при работа с организации-клиенти
 • Вътрешен Коучинг – за служители на компании, изпълняващи функцията на коуч в компанията, за която работят
 • Коучинг умения за мениджъри – за ръководители на средно и високо ниво, за умело и съвременно ръководене на служителите в екипа и компанията
 • Екипен Коучинг – за външни или вътрешни коучъри, уреголиращи екипните динамики в организацията-клиент
 

Програмата НЛП Бизнес Коуч е необходима на:

 • Професионалисти, които желаят да практикуват професията НЛП Бизнес коуч
 • Настоящи коучъри, желаещи да достигнат върховото ниво в коучинга и рабиращи, че НЛП е основен инструмент за постигане на дългосрочна промяна
 • Консултанти и коучъри, които желаят да дадат качество и добавена стойност на своите клиенти
 • Лидери, мениджъри и ключови служители, участващи в развиването на екипи,
 • Ръководители и мениджъри, управляващи проекти за организационни промени
 • Проектови мениджъри и екипни лидери, които ползват agile, waterfall, guild и други съвременни работни методологии, и желаят да улеснят изпълнението на високо ефективни работни проекти
 • Ментори, фасилитатори, координатори и мениджъри, работещи във функционални и матрични организационни структури, желаещи да подобрят работните динамики
 • Треньори и ЧР мениджъри и специалисти, които желаят да внедрят коучинг подхода в работния процес на екипите, за запазване и развитие на талантите в организацията
 • Предприемачи и собственици на частен бизнес

ТРЕНИНГИ, ВКЛЮЧЕНИ В СЕРТИФИКАЦИОННАТА ПРОГРАМА:

Продължителност: 8 дни

С Лора Арнаудова

Продължителност: 2 дни

С Лора Арнаудова

Продължителност: 2 дни

С Лора Арнаудова

Продължителност: 3 дни

С Лора Арнаудова и Явор Арнаудов

Продължителност: 8 дни

С Лора Арнаудова

НЛП - лого

Продължителност: 4 дни

Модели от Бизнес и Екипен коучинг и сертификация

С Лора Арнаудова

Цена за пълна сертификационна програма:

7600* лв. с ДДС

*6800 лв. с ДДС  с отстъпка при предварително заплащане на цялата програма 

Цена на сертификат “НЛП Коуч”: $241 с ДДС

Участниците получават сертификат за всеки отделен курс, част от сертификационната програма на БКА

НЛП - лого

Програмата “НЛП Коуч” от Българска Коучинг Академия е Сертифицирана от Обществото по НЛП на д-р Ричард Бандлър.

Всеки Коуч успешно преминал през програмата “НЛП Коуч” ще бъде сертифициран от Обществото по НЛП на д-р Ричадр Бандлър и Българска Коучинг Академия. Сертификатът позволява практикуване на професия Коуч по цял свят.

Продължителност на програмата НЛП Бизнес Коуч:

Програмата Ви следва индивидуален план.

Най-често продължава между 6 – 12 месеца.

Сертификацията се провежда веднъж годишно, в началото на есента.

Привилегия за записани в цялата програма, като част от менторската им програма:

 • Безплатно повторяне обученията “НЛП Практик” и “НЛП Мастър практик” в рамките на 2 години след преминаването им.
 •  Членство в Българска Коучинг Академия(БКА) и участие в регулярните срещи на академията.
 • Работа с ментор в рамките на една година.

След като завършите Програмата НЛП Бизнес Коуч, ще можете уверено да прилагате основни практически умения за:

Коучинг:

 • Подкрепа към мениджмънта в дефиниране стратегическите цели в компанията и в управление на плана на действие за тяхното постигане
 • Увеличаване на продуктивността и конкурентоспособността на компанията
 • Управление на процесите за вземане на решения
 • Оптимизиране вътрешната комуникация
 • Решаване на критични ситуации
 • Въвеждане и имплементация на организационни промени
 • Определяне на бъдещи перспективи и премахване на пречки за постигането им

НЛП:

 • Синхрон между екипни и индивидуални ценности
 • Осъзнатост, Ре дефиниция и синхрон на екипни, междуличностни и индивидуални стратегии
 • Управление на хоризонтални и вертикални поведенчески модели
 • Трансформиране на нагласи
 • Представяне на трансформираща обратна връзка
 • Изграждане и поддържане на екипна кооперативност
 • Внедряване на послания

Вашият НЛП Треньор

Лора Арнаудова

Създателят на Българска Коучинг Академия, Лора Арнаудова, е единственият НЛП коучинг треньор на Обществото по НЛП за България и единственият източноевропеец, част от асистиращия екип на д-р Ричард Бандлър – изключително признание за опита и експертизата ѝ в работата с хора и организации в световен мащаб.

Какво е Сертифициран НЛП Бизнес коуч? С Лора Арнаудова