В нашата бързо променяща се и развиваща се бизнес среда най-успешните организации са онези, които прилагат нови процеси и ефективни начини за оценка, развитие и задържане на своя човешки капитал и по този начин си гарантират иновации и растеж.

Стратегията за Човешките ресурси в компанията изпълнява повече задължения, отколкото просто да се справя със запълване на позициите или да обработва ведомости за заплати. Ключова роля на HR стратегията в компанията е разработването на дейности, насочени изцяло към служителите.

Бюджетиран контрол

Разработваме методи за планиране и намаляване на разходите, свързани с управлението на хора. Освен това правим проучвания и анализи на тенденциите в заетостта, пазара на труда и възнагражденията въз основа динамиката на бизнеса. За да се гарантира, че заплатите в компанията са конкурентни и реалистични, ръстът им трябва да е предвиден, чрез предварителен план на HC (head count) и FTEs (full time equivalent). Тъй като повечето компании имат строг бюджет, към който трябва да се придържат, тази плановост в бюджетите е особено полезна.

Удовлетвореност на служителите

Важно е да се следи пулса на организацията, чрез измервания, които показват, дали служителите са доволни не само от своите ръководители, но и от своята работата и свързаните с нея преки и непреки  задължения.

Трудно се измерва удовлетвореност , тъй като в най-добрия случай това не е еднозначно измерване.

Това проучване към служителите,  трябва внимателно да се проектира, за да е добре адресирано към съответните фокус групи, след което да се приложи чрез правилна стратегия за обратна връзка и компанията от своя страна да определи какво може да подобри.

С други думи, ние бихме могли да идентифицираме причините за неудовлетвореност на вашите служители в конкретни области и да комуникираме тези проблеми по най-добрия възможен начин за повишаване на мотивацията в цялата компания.

360-градусова обратна връзка

360-градусовата обратна връзка определя възможностите за развитие, подпомага съставянето на план за действие и подсказва, кои са нужните ресурси и инструменти, които трябва да бъдат осигурени, за да могат служителите да се фокусират върху дългосрочното си кариерно развитие.

Предимства:

 • 360-градусовата обратна връзка е реалистична, понеже се получава от много страни;
 • Помага на служителите да започнат да работят по-добре заедно;
 • Подпомага личностното развитие, както и това на организацията;
 • Организациите показват, че държат на кариерното развитие на служителите си;
 • Намалява се дискриминацията, тъй като обратната връзка идва от различни хора, с различни функции, на различна възраст, от различен пол.
 • Подобрява обслужването на клиентите;
 • Помага да се определят нуждите от обучения на организацията – могат да се планират обучения, коучинг, семинари и др.

Нашият подход:

 • Ще обясним целите и предимствата за всички, които ще вземат участие в него;
 • Ще начертаем план как ще протече процесът;
 • Ще администрираме събирането и обработката на проучването;
 • Ще Консултираме мениджърите на оценявания служител, за да може да разбере по-добре резултатите и какво да предприеме след края на проучването;
 • Ще презентираме и обсъдим резултатите с оценяваните служители;
 • Ще помогнем за създаване на план, който да осигури ресурси, за да може оценяваният да подобри уменията си.

Обучение и развитие

Ние можем да направим оценка на служителите в компанията, за да определим вида на обучението и уменията, които те трябва да доразвият за правилно и ефикасно изпълнение на своите задължения. Въпреки че е важно служителите да притежават необходимите квалификация и умения, за да отговарят на нуждите на длъжността за която са наети, това невинаги е така. Обученията, насочени към вашите настоящи служители с опит в компанията, са различни от тези за ново постъпилите. Опитните ви хора ще са заинтересувани от обучения, свързани с развитието им, новите членове на екипите ще имат нужда от правилен процес по въвеждане и време за адаптация.

Обученията са стратегия, която подобрява задържането на служителите и намалява текучеството в екипите.

Решаване на конфликти

На работното място  възникват конфликти, независимо от това колко са доволни служителите от работата си, техните ръководители и техните колеги. Като се има предвид многообразието от стилове и начини  на работа,  от личности и нива на опит  на служителите, разногласия неминуемо ще се случват. Тук е ролята на HR експертизата ни, да идентифицираме и разрешим тези конфликти между мениджър и служител или между двама служители и по този начин ефективно да възстановим положителните работни отношения.

Освен това възможността за разрешаване на конфликти може да увеличи удовлетвореността на служителите и да увеличи морала на работното място.

Подобряване на производителността

Още една отговорност на стратегическия HR е разработването на системи за управление на ефективността. HR, заедно с мениджъра, може да създаде план, измерващ ефективността на служителите. Така служителите няма да се окажат на работни места, които не са подходящи за техния опит и умения. По този начин се избягва не само неудовлетвореността на служителите, но и се повишава доброто им представяне, ако в даден период ефективността им е била под очакванията на работодателя. Ниската ефективност на служителите е разход, който трябва своевременно да бъде оптимизиран.

Анализ и оценка на нивото на стрес за мениджъри

Сесии за проверка на реакция при стресови ситуации с помоща на биофийдбек и предлагане на решения за съзнателно овладяване на напрежението.

Подбор на персонал

Намирането на подходящия човек за работата не е необходимо да бъде трудна задача. Добрият маркетинг, солидното разбиране на това, което искате и използването на широката гама от технологии  улесняват набирането на персонал.

Ние използваме на правилните стратегии, които да го направят възможно  и рационално. Всичко е в баланса и в това, че ние знаем, как да правим кампании  за подбор на персонал или просто, как да организираме процеса по подбор, така че да го направим приятно изживяване. 

Доказани резултати:

 • Подбираме подходящи кандидати;
 • Представяме по-голям брой квалифицирани кандидати;
 • Кандидатите се доверяват на нашата репутация, като посредник;
 • Имаме препоръчани кандидати;
 • Бързо затваряме различни позиции;
 • Процентът на приетите оферти е по-голям.