clock Работно време: 9:00 до 18:00

Блог

Личностно развитие, мотивация, влияние, креативност

Какво е Милтън модел и как работи?

calendar 08.03.2024

Сподели:

Какво е Милтън модел и как работи?

НЛП моделът на Милтън е свързан с това да предизвиква състояние на транс или съгласие. В същността си е поредица от абстрактни езикови модели, които са нееднозначни, така че клиентът извлича собствено значение от комуникацията въз основа на опит. Това може да помогне за достъп до несъзнателни ресурси, които притежаваме, но са извън нашето съзнателно.

Моделът на Милтън е широко използван в терапия, коучинг и други форми на личностно развитие, като помага на практикуващите да комуникират по-ефективно и да постигат по-добри резултати.

Вижте повече Какво е НЛП

Има сведения, че Ричард Бандлър и Джон Гриндер са работили с Милтън Ериксън през 1974 г., времето, в което е  смятан за най-добрия практикуващ хипнотерапия. Той е основателят на Американското дружество за клинична хипноза и е пътувал много, за да изнася семинари и лекции. Имал е и частна практика. Репутацията му е на чувствителен и успешен терапевт, известен с острото си наблюдение на невербалното поведение.

Ериксън използва така изкусно езика, че да могат клиентите му да възприемат значението, което е най-подходящо за тях. Той предизвиква и използва трансови състояния, позволявайки на хората да преодолеят проблемите и да открият своите ресурси. След изучаване на техниките на Милтън Ериксън, Ричард и Джон създават моделът на Милтън в Моделите на хипнотичните техники.

Научете повече за нлп техники.

Работата на Ериксън се основава на редица идеи, споделяни от много успешни терапевти. Той работи с подсъзнанието на клиента. Предполага, че дори зад „най-странното поведение“ стои положително намерение и че хората правят най-добрия избор, достъпен за тях в момента. Работата му се състои в това да им даде повече избор.

Милтън Ериксън е майстор в постигането на връзка. Той уважава и приема реалността на своя клиент. Според него съпротивата се дължи на липса на разбирателство. За него всички отговори са валидни и могат да бъдат използвани. За Ериксън няма резистентни клиенти, а само негъвкави терапевти.

Ключови моменти от моделът на Милтън:

  • Вграждане на команди: Използват се скрити команди в речта, което подсъзнателно насочват слушателя към желано поведение или мисъл.
  • Метафоричен език: Използването на метафори като начин за разбиране и възприемане на съобщенията по-добре.
  • Неопределеност: Умишлено използване на двусмислени и неопределени изрази. Това позволява на слушателя да интерпретира посланията по начин, който е най-значим за него.
  • Позитивни внушения: Добавяне на позитивни идеи, така че да се насърчи желаното поведение.
  • Нарушение на граматиката: Съзнателно допускане на граматически неточни изрази, с което се допуска объркване за по-лесно приемане на внушения.
  • Присъединяване и водене (pacing and leading): Техника, при която говорещият първо се съгласява с настоящото състояние или мислене на събеседника (присъединяване), а след това постепенно го води към желаното състояние или идея (водене).
  • Създаване на двусмислие: Използване на абстрактни думи като “любов”, “успех”, “щастие”, които водят до различни асоциации за различните хора. По този начин се получава лична интерпретация от слушателя.
  • Калибриране: Следене на невербалните реакции на събеседника, с цел адаптация на подходът, за да се увеличи ефективността от комуникацията.

Така че моделът на Милтън е начин за конструиране на изречения, които са изкусно и умишлено двусмислени. Клиентът трябва да попълни подробностите и активно да търси смисъла на това, което чува от собствения си опит. С други думи, практикуващият предоставя контекста с възможно най-малко съдържание. Давате им рамката и ги оставяте да изберат картината, която да поставят в нея.

НЛП моделът на Милтън се изучава в обучението на НЛП България “Сертифициран НЛП Практик“:

Източник: nlpworld

12-те елемента на емоционалната интелигентност. Какво е необходимо да развиете?

08.03.2024

12-те елемента на емоционалната интелигентност. Какво е необходимо да развиете?

Тя е харесван мениджър на малък екип. Мила и уважителна, чувствителна към нуждите на другите. Решава проблеми; склонна е да…

Вашата емоционална интелигентност автентична ли е или самоцелна?

08.03.2024

Вашата емоционална интелигентност автентична ли е или самоцелна?

Възможно е несъзнателно да фалшифицирате емоциите си. Подобно на копия на луксозни часовници или чанти, има емоции и действия, които…

Определение за управление на промяната – разбиране на видовете стратегии за организационна промяна

08.03.2024

Определение за управление на промяната – разбиране на видовете стратегии за организационна промяна

В днешната забързана ера концепцията за „промяна“ не е просто факт, а съществено важен елемент от живота. Независимо дали инсталира…

Защо добрите служители напускат компаниите с „големи фирмени култури“?

08.03.2024

Защо добрите служители напускат компаниите с „големи фирмени култури“?

„Имаме страхотна фирмена култура.“ Всички сме го чували. Всички сме го казвали. Но какво означава това? Маси за пинг-понг, безплатни…

Shopping cart0
Няма продукти в количката