clock Работно време: 9:00 до 18:00

Блог

Личностно развитие, мотивация, влияние, креативност

Кога да си сътрудничим с колеги и кога да се състезаваме

calendar 08.03.2024

Сподели:

Кога да си сътрудничим с колеги и кога да се състезаваме

Нека признаем една неудобна истина за работното място: хората, които се справят по-добре са тези, които знаят как да си сътрудничат и да се конкурират с колегите си. Те ясно разбират как работните взаимоотношения засягат техните интереси и организацията, внимателно обмислят рисковете и компромисите и безпристрастно решават колко да дадат на всеки колега и кога да си тръгнат.

Съществуват опасности във всички взаимоотношения на работното място – не само в тези, в които конфликтът или конкуренцията са изразени, но и в тези, при които щастливо си сътрудничите с някого или сте в състояние да работите до голяма степен независимо един от друг. Това е така, защото участващите страни винаги имат различни интереси, които никога няма да бъдат 100% съвместими и могат да се разминават още повече с течение на времето.

Изследвахме съперничеството на работното място в продължение на повече от 25 години и открихме, че начинът, по който професионалистите се справят с него, може да развие или да прекъсне кариерата им. Видяхме колко лесно е да разглеждаме взаимоотношенията като просто отрицателни или положителни. На практика всички са смесица и от двете и изискват внимателно обмисляне. За да направите това ефективно, първо трябва да разберете къде попадате вие ​​и вашите колеги в спектъра на конфликт-сътрудничество.

Отношенията са отрицателни, когато интересите са противоположни и страните са или в конкуренция, или в откровен конфликт за целите. Шефовете понякога ни поставят в тези предизвикателни ситуации, за да проверят дали можем да се издигнем над личните си чувства (или съперничество между екипи или бизнес звена), за да направим това, което е правилно за организацията. Но повечето от нас подхождат към тях предпазливо, склонни да се фокусират върху вредата, която нашите колеги са причинили в миналото или биха могли да причинят в бъдеще.

Отношенията са положителни, когато хората споделят интереси и решат да си сътрудничат за постигане на определени цели или да си сътрудничат, когато целите им са в пълен синхрон. Усещането е приятно, но ако приемете, че партньорът ви има положително намерение и сгрешите, вие сте се изложили на риск.

Някъде по средата са отношения, в които двама души работят до голяма степен независимо. Но както ще обсъдим по-късно, те могат да бъдат трудни за поддържане и носят собствените си рискове.

След като разберете какъв тип връзка имате вие ​​и вашият колега, можете да използвате различни тактики, за да ги управлявате. Това изисква от вас да се отдръпнете от съществуващата емоционална и поведенческа динамика и внимателно да анализирате ситуацията си. Помислете как вашите различни и взаимни интереси са в съответствие с целите на вашата организация. Запитайте се какво можете да дадете и какво да получите от другия човек. Как неговите или нейните интереси създават риск за вас? Какво можете да понесете и какво трябва да предотвратите? И как можете да гарантирате, че ползите от съвместната работа се реализират?

Конфликт

Когато сте в откровен конфликт вашият партньор се опитва да вземе нещо, което искате или от което имате нужда. Това е взаимоотношение, което приключва, когато едната страна спечели, а другата загуби търсената полза. Да вземем за пример Джим и Джейн, старши управляващи директори в голяма частна фирма за управление на активи. (Всички казуси в тази статия са хипотетични, но са извлечени от различни реални сценарии, които сме проучили.) Джейн е работила месеци, за да привлече бъдещ клиент и ако успее, това може да бъде решаващ фактор за това дали ще бъде повишена. Тя научава от младши сътрудник, че Джим също се опитва да ухажва този клиент, въпреки че знае, че Джейн вече е в преследване. Той е правил това и преди, което е причина Джейн да го мрази.

Ако Джейн пренебрегне ситуацията, Джим без съмнение ще продължи. Ако спечели, то целия кредит ще е за него. Тогава нейните колеги и подчинени може да загубят уважение към нея, защото не е предприела стъпки, за да се защити, като се има предвид, че хищническото поведение на Джим е широко известно. Но ако тя директно се изправи срещу Джим, това може да принуди другите да заемат страна и може да се окаже изоставена от колеги, които се страхуват от отмъщение от Джим, искат да бъдат на печелившата страна, смятат, че тя е дребнава или се интересуват само от крайния резултат на фирмата.

За да се справи със ситуацията, Джейн ще трябва да измисли най-добрия начин да отвърне, без да изгаря мостове. Това изисква емоционална зрялост и дисциплина. Тя може да започне, като вземе предвид силните страни на своя колега. (Трябва да познавате добре врага си и дори да признаете защо той може да бъде труден за побеждаване съперник.) Какво може клиентът да оцени в Джим, което Джейн няма и какво може да направи тя, за да промени това? Тя също трябва да преразгледа важността на проблема в спора. Наистина ли сделката е жизненоважна за нейното повишение? След това тя трябва да помисли за заобикаляне или противодействие. Може би би могла да остави Джим да спечели тази победа и да демонстрира стойността си пред висшето ръководство по други начини. Или ако прецени, че привличането на този клиент е ключът към нейния напредък, тя би могла да предизвика дискусия за това как тя и Джим е необходимо да спазват границите. В конфликтна връзка трябва да сте наясно какво трябва да направите, за да се защитите и какво не е възможно, предвид обстоятелствата. Конфронтацията е както необходима, така и скъпа, така че работете в тясно сътрудничество със съюзници и не се ангажирайте сами със съперника си.

Състезание

Този тип съперничество е много често срещано на работни места, където заплащането и възможностите се разпределят рутинно чрез оценка и сравняване на представянето на служителите. Вие и вашият колега искате едни и същи неща, но предлагането е ограничено. За разлика от откровения конфликт за победа или загуба, състезателните ситуации предлагат известна гъвкавост, тъй като стойността все още може да се намери в други, макар и по-малко привлекателни опции.

Нека разгледаме Майкъл и Елън, помолени от шефа им да ръководят приоритетен проект: разработване на новия план за многообразие и приобщаване в тяхната компания. Успехът или неуспехът в задачата ще окаже влияние върху кариерните амбиции и на двамата. Майкъл би искал да работи съвместно с Елън, но е дълбоко скептичен, че ще може да го направи, тъй като тя има репутацията на човек готов да жертва колеги в трудни ситуации. Макар да е убеден, че могат да създадат добри идеи заедно, той се притеснява, че когато представят препоръките си на началниците си, Елън няма да пропусне да отбележи, че най-добре приетите са нейни, а по-противоречивите – негови.

Майкъл трябва да вземе предвид няколко рискови момента, когато формулира стратегия за работа с Елън. Ако той изрази притесненията си в самото начало, тя вероятно ще приеме това като атака или ще го отхвърли като параноик, тъй като все още не е направила нищо лошо. Ако просто работи с нея добросъвестно, той може да се сблъска с едностранния резултат, от който се страхува: тя да вземе цялата заслуга за добрата работа и да го обвини за всякакви спънки. Ако действа според очакванията си, базирани на предишната им работа и се опита тайно да се състезава с нея, използвайки не толкова честни тактики — задържайки ключова информация, например — той може да си създаде репутация, също толкова лоша, колкото нейната.

Правилният ход в случаи като този е да разпознаете къде вашите цели и тези на вашите съперници са съвместими и къде не, и да започнете оттам, за да подобрите шансовете за добри резултати, като същевременно сведете до минимум нежеланите. Например, нито Майкъл, нито Елън искат този проект да се провали и и двамата се ангажират да подобрят практиките в своята компания. Във всеки разговор с нея той ще иска да подчертае тези споделени цели и важността на постигането им като екип. Може би ще успее да овладее нейното състезателно поведение, като елиминира сценарии, при които тя може да се изкуши да смали заслугите му. Една от възможностите е да я накара да се съгласи да създадат комитет за преглед на идеите с членове от множество отдели, за да предостави обратна връзка и да одобри окончателните препоръки. Или пък, че техните шефове — вместо тях — трябва да представят резултатите. Разпознавайки какво движи съперничеството, участниците в него могат да намерят начин да намалят конкуренцията.

Независимост

Някъде в средата на спектъра е независимостта, която води до съзнателно намаляване на интеракцията с другите, доколкото е възможно – избягване на проблема, вместо да се опит се реши. Помислете за Скот, който смята, че неговият колега Найджъл често го тормози. За да не се налага да работи с Найджъл, Скот кара шефа си да промени съответните им отговорности, така че те да си взаимодействат по-рядко — само на официални срещи, когато останалата част от екипа също присъства.

Предизвикателното в този подход е, че е трудно да се поддържа в дългосрочен план. Скот трябва да помисли как ще се държи, ако обстоятелствата се променят и внезапно се наложи да се ангажира отново с Найджъл. Друго е, че избягването на Найджъл може също да изолира Скот от потенциални съюзници, които биха могли да му помогнат да изпълнява работата си по-добре – членове на екипа, които да решат, че той не е колегиален и поставя собствените си интереси над тези на групата. Предвид тези опасности, не препоръчваме горещо този подход. Вместо това хората в ситуацията на Скот трябва да обмислят третирането на взаимоотношението като конфликт или състезание.

Сътрудничество

В отношенията, базирани на на сътрудничество, вие и вашият колега споделяте ключови интереси, но също така имате отделни, така че избирате да работите заедно по конкретни въпроси, по които вашите интереси се съчетават, а не да се конкурирате там, където не се. Това не изисква от вас да се харесвате или да „инвестирате“ дългосрочно един в друг. Това е просто взаимноизгодна сделка, в която всяка страна слага нещо на масата.

Да вземем Мохамед и Роберто, колеги, натоварени със задача извън нормалните им отговорности: обединяване на техния опит в страните от БРИКС, за изготвяне икономическа прогноза за тяхната организация, която продава изследвания и анализи на корпоративни клиенти. И двамата ще спечелят, ако докладът привлече вниманието на медиите, привлече нови клиенти на тяхната компания и повиши доверието и репутацията на фирмата.

Рисковете тук са много по-малки, отколкото в отношенията, в които партньорите са в конфликт или конкуренция. Основната опасност произтича от факта, че нещата могат да се променят. Например, ако Мохамед изведнъж получи възможност да работи директно с главния изпълнителен директор на важен клиент в неговия регион, той ще трябва да реши дали да го приеме и да намали ангажимента си към проекта с Роберто. За да се справят с такива непланирани обстоятелства, Мохамед и Роберто може да се споразумеят още в началото на проекта какво да е предварителното предизвестие в подобни ситуации.

Всички ние попадаме в редица кооперативни съперничества по време на работа. Разбирането и измислянето как да се оптимизира всяка ситуация е от решаващо значение. Решението е да не търсите само положителни взаимоотношения и да избягвате негативните. Трябва да признаете, че конфликтът и конкуренцията неизбежно възникват между взаимозависимите колеги, но все пак могат да бъдат управлявани по начини, които носят ползи; че въпреки че независимостта може да изглежда като решение, тя рядко е панацея; и че вашите цели и вашите партньори ще се развиват с течение на времето. Успехът в кариерата зависи от управлението на взаимоотношенията. Направете го правилно и вие и вашата организация ще пожънете огромни ползи.

Рандал С. Питърсън и Кристин Дж. Бехфар

Harvard Business Review, март – април 2022 г.

Научете повече за нлп терапия.

Определение за управление на промяната – разбиране на видовете стратегии за организационна промяна

08.03.2024

Определение за управление на промяната – разбиране на видовете стратегии за организационна промяна

В днешната забързана ера концепцията за „промяна“ не е просто факт, а съществено важен елемент от живота. Независимо дали инсталира…

Защо добрите служители напускат компаниите с „големи фирмени култури“?

08.03.2024

Защо добрите служители напускат компаниите с „големи фирмени култури“?

„Имаме страхотна фирмена култура.“ Всички сме го чували. Всички сме го казвали. Но какво означава това? Маси за пинг-понг, безплатни…

Революция в управлението на персонала

08.03.2024

Революция в управлението на персонала

Историческият и икономически контекст е изиграл голяма роля в еволюцията на управлението на изпълнението през десетилетията. Когато човешкият капитал е…

9 начина да демонстрирате, че сте лидер, въпреки че работите като личен асистент

08.03.2024

9 начина да демонстрирате, че сте лидер, въпреки че работите като личен асистент

Истинското лидерство не е свързано с длъжността ви в корпоративната организационна схема . Вместо това лидерството е начин на мислене.…

Shopping cart0
Няма продукти в количката