clock Работно време: 9:00 до 18:00

Блог

Личностно развитие, мотивация, влияние, креативност

Лична ефикасност- пътят към личния безплатен ресурс

calendar 08.03.2024

Сподели:

Лична ефикасност- пътят към личния безплатен ресурс

 Личната ефикасност е използването на наличното време и енергия за развиване на потенциала. Това определение ни кара да се замислим, че пътят към нея преминава през усвояване на полезни навици. А навици се формират при наличие на трите фактора: желание, умение и знание. С тяхна помощ извършваме планирани действия и, постигайки желания краен резултат, усвояваме навика, личната ефикасност.

Навиците се формират и ползват несъзнателно. Участници в тяхно усвояване са както рационалното, така и асоциативно-интуитивното мислене.  Първото е лесно достъпно чрез разкриване на личните възприятия, качества, решения, поведения, докато второто е по-трудно достъпно, защото зависи от ценности, нагласи, мисловни карти и модели, културни и социални фактори, формирали характера с времето и следствие семейни и социални въздействия.

Възприятието се регулира от гледна точка на това, че субективната истина предопределя обективните оценки. Този принцип предполага волево усилие върху разбиране гледните точки на другите, получаване на обратна връзка и развитие способността за активно слушане. Тъй като човешкото същество по дефиниция се стреми към пестене на енергия и всеки път, когато му се наложи да полага волево усилие,  реагира отрицателно, то балансът между усилие и покой предопределя положителното отношение към новостите.

С други думи, ако желаете да развивате личната си ефикасност, изберете в какво да фокусирате усилията и времето си и в какво не! За целта, започнете, мислейки за качества, които харесвате в себе си. Съответствието между вашето възприятие и мнението на другите за вас, разкрива личния ви потенциал и е източник на проактивно поведение! Вашият безплатен ресурс!

Наличието на осъзнати налични качества, интуитивно насочва усилията към сфери от потенциални възможности, изборът на които ще улесни и ускори проявлението на личната ефикасност. Колкото по-малък брой целеви задачи, обособени около конкретна крайна цел, избирате, толкова по-качествени резултати ще постигнете и толкова по- бързо ще усвоите новите навици.

Стигаме до планирането. Питаме се, в името на какъв краен резултат ще използвате потенциала си. Категорично заявен, отговорът моделира последващите усилия. Няма огромно значение, дали заявената цел идва от личния или професионален живот, защото навиците се използват и в двете сфери.

Лично и професионално се хармонизират в лична вътрешна усмивка. Уповаваме се на вътрешното състояние, пътувайки към цялост.

Четирите сфери, които допринасят за постигане на цялост, са: физическа, емоционално-социална, духовна и мисловна. Грижа за физическото тяло, взаимоотношения и емоционална интелигентност, вътрешен мир и учене.

Физическата сфера включва дейности, свързани със спорт, хранене и жизненост. През физическите активности се развива физическият аспект на жизнена енергия. Дава дисциплина, търпение, последователност, решителност, гъвкавост на тялото.

Емоционално-социалната сфера фокусира използване на меки умения, като даване и получаване на обратна връзка, асетивност, взимане на решения, преценка, взаимоотношения с колеги и партньори  и др. Постига се разбиране и приемане на себе си и другите.

Духовната сфера развива творческата същност, проява на креативност, творчество, покой, хармония, баланс, визуализация, майнфунес, флоу, вдъхновява. Вдъхновението се проявява следствие от усвоената вътрешна жизнена енергия.

Мисловната сфера включва всички възможни начини за придобиване на знание. Подхранва се мисловната енергия, двигател на идеите и постиженията.

Когато избирате краен резултат, анализирайте алтернативите, използвайки стратегията „полза-полза-полза“. Класическото тълкувание на стратегия „полза-полза“ съдържа две измерения: полза за мен и полза другия. В системния подход към стратегията добавете третото измерение: „полза- безплатен ресурс“.  То ще ви даде отговор на въпроса: В коя комбинация между мои качества и съответни ситуации ще се увеличат ползите в класическите две измерения?

Периодично, дори ежеседмично, проверявайте постиженията си и се радвайте на всяка направена малка стъпка. Сложете срок, в който планирате да сте усвоили навика,  срокове за проверка на свършеното и, разбира се, датата, на която ще сте усвоили навика. Организирайте парти с приятели и отпразнувайте постигнатото.

Автор: Лора Арнаудова

Научете повече за нлп техники.

Определение за управление на промяната – разбиране на видовете стратегии за организационна промяна

08.03.2024

Определение за управление на промяната – разбиране на видовете стратегии за организационна промяна

В днешната забързана ера концепцията за „промяна“ не е просто факт, а съществено важен елемент от живота. Независимо дали инсталира…

Защо добрите служители напускат компаниите с „големи фирмени култури“?

08.03.2024

Защо добрите служители напускат компаниите с „големи фирмени култури“?

„Имаме страхотна фирмена култура.“ Всички сме го чували. Всички сме го казвали. Но какво означава това? Маси за пинг-понг, безплатни…

Революция в управлението на персонала

08.03.2024

Революция в управлението на персонала

Историческият и икономически контекст е изиграл голяма роля в еволюцията на управлението на изпълнението през десетилетията. Когато човешкият капитал е…

9 начина да демонстрирате, че сте лидер, въпреки че работите като личен асистент

08.03.2024

9 начина да демонстрирате, че сте лидер, въпреки че работите като личен асистент

Истинското лидерство не е свързано с длъжността ви в корпоративната организационна схема . Вместо това лидерството е начин на мислене.…

Shopping cart0
Няма продукти в количката