clock Работно време: 9:00 до 18:00

Блог

Личностно развитие, мотивация, влияние, креативност

Организационната трансформация е емоционално пътуване

calendar 08.03.2024

Сподели:

Организационната трансформация е емоционално пътуване

Пътят е осеян с неуспешни програми за трансформация, които са създадени по традиционния начин: Лидерите определят целите, създават план на проекта, съгласуват KPI и набират правилните хора. Но процентът на неуспех в трансформациите все още е твърде висок, а организациите трудно могат да си позволят това в тези турбулентни времена.

За да разберат уменията, нагласите и възможностите зад успешните трансформации в днешната динамична среда, изследователи проучват какво е необходимо, за да се води успешна трансформация.

Едно от най-важните открития е, че за да бъде трансформацията успешна, лидерите трябва да подходят към нея по начини, предназначени да смекчат „емоционалните щети“ в служителите.

Какво прави трансформациите успешни — и неуспешни?

Друго откритие е, че лидерите и служителите обикновено започват трансформациите с едни и същи нагласи: вълнение и оптимизъм. По време на трансформациите положителните емоции намаляват и се увеличават отрицателните. Дължи се на факта, че трансформациите са трудни и увереността непременно пада. Това не само е неизбежно, но е и ключът към успеха на трансформацията: повишеният стрес повишава представянето (до определен момент). Така се поддържа зона на висока производителност, която е ускорител за трансформация.

За да бъдат емоциите ускорители, лидерите трябва предварително да създадат условия, за да може трансформацията да премине през тази „зона на натиск“. Изгражането на психическата безопасност е важно в този процес, тъй като натискът се увеличава. Затова и подкрепата на служителите, трябва да се увеличи заедно с него.

Без повишаване на психологическата безопасност и подкрепа, трансформациите вървят спираловидно надолу. Служителите се чувстват тревожни и преуморени. Хората губят вяра в трансформацията, когато липсва завладяваща визия, видим напредък и практическа и емоционална подкрепа от лидерите. Когато ключовите заинтересовани страни и самите лидери загубят вяра в трансформацията, те може да започнат да се дистанцират от нея, опитвайки се да намалят щетите върху собствената си репутация и да преминат към различни дейности.

Седем стъпки за успешна трансформация

Служителите понасят тежестта на неуспешните трансформации. Емоционалните щети могат да бъдат значителни, тъй като служителите губят доверие в лидерите и стават скептични към по-нататъшни опити за промяна.

Ето седем начина лидерите да настроят трансформациите си към успех, като приоритизират емоциите на служителите, както и своите собствени.

  1. Обърнете внимание на неустойчивото статукво.

Първата стъпка във всяка трансформация е признаването, че статуквото е неустойчиво. Става дума за това първо да работите върху себе си, като осъзнаете какви нагласи и предположения са в основата на вашия възглед за успеха и започнете трансформационно емоционално пътуване.

  1. Откъснете се от статуквото.

Следващата стъпка е съзнателното откъсване от статуквото. Прегърнете непознатото .

Тази стъпка е свързана с разбирането на нуждата да бъдете по-отворени за учене на нови неща. Незнанието е опция за промяна, а не признак на слабост.

Трябва да представите нови идеи, които ще информират и структурират бъдещето на индустрията, в която се намирате, и следователно на вашата компания.

  1. Развийте целенасочена визия.

Прегръщането на неизвестното ви позволява да развиете целенасочена визия, тъй като е начин да видите по-ясно какво трябва да се промени и защо. След това можете да си представите как бихте могли да създадете различен начин на ниво функционалност, продукт и услуга или дори на ниво целия бизнес модел.

  1. Водете емоционална трансформация.

Тази стъпка е ключът към воденето на емоционалното пътуване за трансформация. Трансформацията може да бъде едновременно вълнуваща и стресираща за служителите. Те може да изпитват вълнение от това, че са част от  компания, но неспокойност и тревожност от несигурността, дали техните умения ще бъдат подходящи.

Справянето с тези емоции е от ключово значение. Внасянето на теми като безпокойство и страх от неизвестното, както и на различни идеи за това как изглежда бъдещето на организацията в официални разговори, позволява те да бъдат обработени.

Нашето изследване показва, че уменията за слушане са също толкова важни, колкото планът на проекта в набора от умения на лидерите. Ето някои основани на психотерапия стъпки за подобряване на вашето слушане. Те са много подобни на това, което лидерите на успешни трансформации съобщават, че правят:

Създайте подходящото пространство за активно насърчаване на емоционалното осъзнаване и изразяване чрез прости въпроси като: „Какво чувстваш? Можете ли да ми кажете повече за това?“ Мълчанието и отворените въпроси позволяват на хората да изследват собствените си емоции.

Използвайте техники като задълбочено слушане – перифразиране на това, което мислите, че сте чули, за да улесните емоционалното регулиране, което дава възможност за изследване на първичните емоции. Насърчаването на самонаблюдението и самосъчувствието, фокусирането върху дишането и създаването на среда, свободна от преценка и реакция, са важни тук.

Създайте семинари, които дават възможност за активно размишление върху емоциите (използвайки инструменти като медитация, поезия, водене на дневник и изкуство). Това ще помогне за улесняване на разговори, които се фокусират върху създаването на смисъл и разработването на нови обяснение на минали преживявания и настоящи ситуации.

  1. Включете както рационалното, така и емоционалното.

Когато ръководителите започнат трансформация, не след дълго те правят план за проект. По-често това се фокусира върху рационалното разбиране на това колко време ще отнеме извършването на ключови дейности. Тези планове често са прекалено амбициозни от гледна точка на разходите и времето.

Провеждайте упражнения за слушане чрез индивидуални, малки групи и дигитални интервенции и семинари в цялата организация, които позволяват на лидерите и служителите да разберат собствената си цел и ценности и как се интегрират в по-широката цел на организацията.

  1. Съгласувайте KPI, финансиране, ресурси и хора.

Тук трябва да се окажат ползите от фокусирането върху емоционалното пътуване. Успешната трансформация изисква големи промени в KPI и управлението на ефективността, финансирането и ресурсите. Тази нова реалност може да бъде трудна за някои хора, тъй като тяхната липса на вяра в трансформацията става реална, когато губят власт, статус и дори ролите си в трансформираната организация. Въпреки че загубата на хора по-често е неизбежна част от успешната трансформация, нашето изследване показва, че вземането на решения относно практически въпроси като KPI, позволява на хората да преминат от едно емоционално състояние към друго.

  1. Направете трансформацията новото нормално.

Позволяването на трансформацията изисква предоставяне на служителите на информацията и ресурсите, от които се нуждаят, за да се развиват и иновират в други посоки.

От лидерите се очаква да предоставят непрекъсната, а не епизодична трансформация и еволюция. Преходът към това състояние ще изисква нови лидерски умения, организационни структури, процеси и KPI – лидерите трябва да обединят всички тези неща, за да работят в тази нова парадигма.

Източник: Harvard business review

Научете повече за нлп терапия.

Определение за управление на промяната – разбиране на видовете стратегии за организационна промяна

08.03.2024

Определение за управление на промяната – разбиране на видовете стратегии за организационна промяна

В днешната забързана ера концепцията за „промяна“ не е просто факт, а съществено важен елемент от живота. Независимо дали инсталира…

Защо добрите служители напускат компаниите с „големи фирмени култури“?

08.03.2024

Защо добрите служители напускат компаниите с „големи фирмени култури“?

„Имаме страхотна фирмена култура.“ Всички сме го чували. Всички сме го казвали. Но какво означава това? Маси за пинг-понг, безплатни…

Революция в управлението на персонала

08.03.2024

Революция в управлението на персонала

Историческият и икономически контекст е изиграл голяма роля в еволюцията на управлението на изпълнението през десетилетията. Когато човешкият капитал е…

9 начина да демонстрирате, че сте лидер, въпреки че работите като личен асистент

08.03.2024

9 начина да демонстрирате, че сте лидер, въпреки че работите като личен асистент

Истинското лидерство не е свързано с длъжността ви в корпоративната организационна схема . Вместо това лидерството е начин на мислене.…

Shopping cart0
Няма продукти в количката