clock Работно време: 9:00 до 18:00

Блог

Личностно развитие, мотивация, влияние, креативност

Ще замени ли изкуственият интелект хората?

calendar 08.03.2024

Сподели:

Ще замени ли изкуственият интелект хората?

Изкуственият интелект (ИИ) бързо навлиза в редица човешки дейности – от диагностициране на болести и превод на езици, до обслужване на клиенти. И това поражда оправдани страхове, че ИИ скоро ще замести хората в икономиката. Което, всъщност, е доста далеч от истината, защото никога преди дигиталните уреди не са ни били толкова в услуга. Докато ИИ променя кардинално начина на работа и кой я извършва, най-голямото въздействие ще е върху подкрепа на човешките способности, а не в тяхната замяна.

Разбира се, много компании използват ИИ за автматизация на процесите, а тези, които го правят, за да намалят броя на служителите си, са обречени на твърде краткосрочни ръстове на продуктивността. Проучване на над 1500 компании показва, че фирмите постигат най-високи резултати, когато хора и машини работят заедно. Чрез подобен колаборативен интелект хората и ИИ активно и взаимно подпомагат силните си страни: лидерство, работа в екип, креативност от човека се комбинират със скорост и производителност на машините. Онова, което е естествено за хората (шегуването, например) е почти невъзможно за ИИ, а анализирането на гигабайти информация пък е непостижимо за човека. Бизнесът изисква и двата вида способности.

За пълен успех на тази симбиоза, компаниите трябва да разберат как хората могат ефективно да управляват машините, как машините да подпомогнат силните страни на служителите и как да се прекроят бизнес процесите, за да се развие партньорството. Ето няколко, базирани на проучвания, съвета как да се постигне максимума в тази колаборация.

Хора подпомагат машините

Хората трябва да изпълняват три изключително важни роли. Те трябва да обучат машините да изпълняват съответни дейности, да обяснят резултата от тези дейности, особено когато резултатите са алогични и да подсигурят отговорното използване на машините (като, например, предотвратят нараняването на хора от машини).

Тренинг:

Роботите трябва да бъдат научени да изпълняват работата, за която са създадени. В този случай се налива огромно количество информация, за да може апликацията за превод да се справи с идиоматични изрази, медицинските програми да открият болест, а електронните съветници да подпомогнат вземането на финансови решения. В допълнение, ИИ системите трябва да бъдат научени и как най-добре да взаимодействат с хора.

Нека разгледаме ИИ асисента на Майкрософт, Кортана. Този бот се нуждае от огромен тренинг, за да изгради точната си персоналност: уверен, грижовен и помагащ, но не и наставляващ. Създаването на тези качества е отнело безброй часове на екипа, включващ поет, писател и сценарист. По същия начин хора-треньори са били необходими за създаването на Сири на Апъл и на Алекса от Амазон, за да се гарантира пълно покриване на характера им с ценностите на марката. Сири, например, е леко игрива, което и клиентите биха очаквали от Апъл.

ИИ асисентите се тренират да показват дори по-сложни човешки характеристики, като чувства, например. Компанията Коко създаде технология, която да подпомогне ИИ асистентите да съчувстват. Например, ако използващият апликацията има лош ден, Коко не просто казва: „Съжалявам да чуя това.“, а иска още информация и след това показва на човека как да види проблемите от друга перспектива. Ако е стресиран, например, Коко може да препоръча обмисляне на дразнението като позитивна емоция, която води към определени действия.

Обясняване:

Тъй като ИИ все повече се включва в разрешаване на т.н. проблеми на черната кутия, те се нуждаят от хора-експерти в съответната област, за да обяснят изводите на ИИ на неексперти. Подобни обяснения са особено важни в науки, базирани на доказателства, като право и медицина, където практикуващият трябва да разбере как ИИ достига до изводи в, например, даването на медицинска препоръка. Точно толкова необходими са и в застрахователната индустрия, за да обяснят защо един автономен автомобил би могъл да предизвика инцидент или пък да не предотврати такъв. И поради тази причина „обяснителите“ се превръщат в неразделна част от регулираните индустрии – и по-точно такива, в които действието на машините може да бъде разгледано като нечестно, нелегално или просто грешно. Например, директивата за неразпространение на личните данни (GDPR) на Европейския съюз дава на потребителите право на обяснение за всяко решение, взето на база алгоритъм, като например нивото на лихвата на кредитна карта или заем. В тази област ИИ ще доведе до разкриване на работни места: според експерти компаниите ще трябва да създадат около 75,000 нови позиции за администриране на изискванията на GDPR.

Подсигуряване:

В допълнение към хората, които могат да обяснят изводите на ИИ, компаниите се нуждаят и от „подсигурители“ – служители, които гарантират сигурната, правилната и отговорната работа на ИИ системите.

Например, фокусът на т.н. инжинери по сигурността е върху превенцията на заплахи от ИИ. Създателите на индустриални роботи, които работят близо до хора, са отговорни за подсигуряването на сигурността, така че машините да разпознават хората и да не ги застрашават. Такива експерти може да разгледат анализ от „обяснителите“, когато ИИ предизвика инцидент, като например ако автономен автомобил катастрофира.

Други групи „подсигурители“ следят за спазването на етични норми от ИИ. Ако една система за одобрение на кредитополучатели, например, дискриминира хората от определена група, тези етични мениджъри следва да разследват проблема. С подобна роля са и отговорниците по съответствието, които гарантират, че информацията, наливана в ИИ системите, съответства на изискванията на GDPR и други закони за защита на потребителите.

Свързана функция включва проверката, дали ИИ обработва информация отговорно. Както много ИТ компании, Апъл използват ИИ, за да събират лична информация от ползвателите на техни устройства и софтуер. Целта е подобряване на преживяването, но безразборното събиране на информация може да наруши поверителността и да изнерви клиентите. Компанията използва екип, който защитава поверителността на данните на индивидуалния клиент, докато ИИ събира максимално количество статистическа информация за групи от ползватели.

И така, машините няма да оставят човека без работа или поне не скоро, но всеки един от нас трябва да бъде подготвен за промените, които днешните условия налагат. Създават се нови индустрии, а те имат нужда от хора.

                                                                        Автори: Х. Джеймс Уилсън и Пол Р. Дохърти

Превод и адаптация: Явор Арнаудов

Определение за управление на промяната – разбиране на видовете стратегии за организационна промяна

08.03.2024

Определение за управление на промяната – разбиране на видовете стратегии за организационна промяна

В днешната забързана ера концепцията за „промяна“ не е просто факт, а съществено важен елемент от живота. Независимо дали инсталира…

Защо добрите служители напускат компаниите с „големи фирмени култури“?

08.03.2024

Защо добрите служители напускат компаниите с „големи фирмени култури“?

„Имаме страхотна фирмена култура.“ Всички сме го чували. Всички сме го казвали. Но какво означава това? Маси за пинг-понг, безплатни…

Революция в управлението на персонала

08.03.2024

Революция в управлението на персонала

Историческият и икономически контекст е изиграл голяма роля в еволюцията на управлението на изпълнението през десетилетията. Когато човешкият капитал е…

9 начина да демонстрирате, че сте лидер, въпреки че работите като личен асистент

08.03.2024

9 начина да демонстрирате, че сте лидер, въпреки че работите като личен асистент

Истинското лидерство не е свързано с длъжността ви в корпоративната организационна схема . Вместо това лидерството е начин на мислене.…

Shopping cart0
Няма продукти в количката