clock Работно време: 9:00 до 18:00

Какво е НЛП

Какво е НЛП

В статията ще ви разкрием какво е НЛП и всичко, което е важно да знаете за тази наука. НЛП, съкратено от Невролингвистично програмиране, представлява вдъхновяващ подход за общуване, личностно развитие и психотерапия. NLP се отнася за предполагаема връзка между неврологичните процеси („невро“), езика („лингвистично“), и поведенческите модели, които са изучени чрез преживяване („програмиране“) и могат да бъдат организирани за постигането на специфични цели в живота.

 • НЛП е поведение, характеризирано от чувство на любопитство, авантюризъм и желание за придобиване на нови умения, нужни за разбиране на видовете комуникация, които влияят на хората около нас. НЛП е желание да знаем това, което заслужаваме. Нека за вас то бъде рядка възможност за себеусъвършенстване.
 • НЛП е методология, базирана на принципа, че всяко поведение има структура, и че тази структура може да бъде извлечена, научена и дори променена. Водещият принцип на този метод е да знаем какво е полезно и ефективно.
 • НЛП е технология, която ни позволява да организираме информацията и възприятията, за да постигнем резултати, смятани за невъзможни в миналото. Невро-лингвистичното програмиране изучава структурата на субективния житейски опит и това, което можем да извлечем от него.

В основата на НЛП е разбирането, че ефективните стратегии на мисълта могат да бъдат идентифицирани, анализирани и използвани от хората, които желаят.

Вижте още какво казва Явор Арнаудов, НЛП Мастър Практик, за това какво е НЛП.

НЛП е рожба на дългогодишните проучвания на Ричард Бандлър и Джон Гриндър върху елементите на поведението и езика, позволили на психотерапевти от различни школи като Фридрих Перлс, Милтън Ериксон и Вирджиния Сатър да постигат неизменно положителни резултати. Тези резултати се базират на извличане на специфични и възпроизводими поведенчески стратегии и структури на езика.

НЛП е създадено, за да ни помогне да разберем още по-добре как комуникацията, вербална и невербална, влияе на човешкия мозък. Като резултат НЛП ни предлага възможности не само да комуникираме по-добре с другите, но и да се научим да контролираме някои от неврологичните процеси, погрешно смятани за „автоматизирани”. Създателят на НЛП определя тази концепция по брилянтен начин:

Едно от най-важните неща, които хората трябва да разберат за науката, на която съм посветил живота си, е, че тя не е терапия или бизнес – тя е свобода.” Д-р Ричард Бандлър.

Кратка история на НЛП

Невро-лингвистичното програмиране е създадено в САЩ през 1970 г. Ричард Бандлър, наскоро завършил Калифорнийския университет „Санта Круз”, и Джон Гриндър, професор по психология в същия университет, започват да изучават характеристиките на комуникацията, използвана от някои от най-известните психотерапевти за лечение и въздействие върху техните пациенти.

Бандлър и Гриндер първоначално се срещат с Фридрих Перлс (Гещалт терапевт) в Калифорния. След като извличат и разглеждат моделите на Перлс, двамата започват да анализират комуникацията на семейния терапевт Вирджиния Сатър. Удивителното умение на Сатър да проявява съпричастност, съчетано с уникалния й терапевтичен стил, кара двамата да започнат внимателно да изучават езика на Вирджиния. По същото време антропологът Грегъри Бейтсън съветва Бандлър да анализира работата на Милтън Ериксон, известен като един от най-добрите клинични хипнотизатори. Моделите, които Бандлър извлича от него, демонстрират уникалната ефективност на комуникацията в психотерапията.

Вижте още: Житейските правила на Милтън Ериксон

Резултатът от анализа и моделирането на тези три терапии е издаването на две изключителни книги: „Структура на магията” и „Моделите на техниките на хипноза на Милтън Ериксон”.

В края на 70-те години на ХХ век един изключително надарен ученик на Бандлър, Робърт Дилтс, се включва в разработването на НЛП. Той е смятан за първия, който дава на НЛП статут на наука. И днес Дилтс продължава работата си в тази сфера, като непрекъснато увеличава областите на приложение – от бизнес до лечение на болести, смятани за нелечими, и коучинг. Популярността на НЛП расте и през 80-те години, когато са издадени три особено важни книги: „Терапевтични метаморфози”, „Хипноза и промяна” и „Преструктуриране”.

Разгледайте библиотеката ни от НЛП книги и изберете подходящото заглавие за вас.

И други изследователи се включват в разработването на НЛП: Лесли Камерън Бандлър, Дейвид Гордън, Стивън Гилиган (ученик на Ериксон), Стив и Конирей Андреас (автори на „Промени съзнанието си” и „По-дълбоко аз”). В средата на 80-те един обещаващ млад мъж на име Антъни Робинс взема участие в курсовете на Бандлър и Гриндър. Едва на 24 години, той написва книгата „Да вземем най-доброто от себе си и от другите”, която по-късно се превръща в бестселър. Робинс започва да води курсове по НЛП, посещавани от хиляди.

В днешно време Ричард Бандлър продължава да е най-известното име в света на НЛП. Приключил с академичната си кариера, Джон Гриндър се е отдал предимно на корпоративен мениджмънт тренинг.

Дилтс преподава в университета „Санта Круз”, където продължава да води курсове по НЛП заедно с Джутит де Лозиър. Стив и Конирей Андреас живеят и работят в Колорадо. Един от последните студенти на Бандлър, Тед Джеймс, разработил интересни техники, описани в книгата му „НЛП Терапия по линията на времето”, има самостоятелна практика на Хаваите.

Изследванията в сферата на НЛП продължават и днес, благодарение на делото на Бандлър, Гриндър, Дилтс и множество сертифицирани треньори в световен мащаб. Бандлър продължава да работи с Джон ла Вал – изключителен треньор и консултант, специализирал в най-съвременните приложения на НЛП в бизнеса, съавтор на Бандлър на книгата „НЛП за въздействието”.

Вижте още и книгата на Джон ла Вал и Бандлър “Убеждаване и въздействие”

Бандлър развива и нови революционни техники: Разработване на човешкия потенциал (РЧП) и Невро-хипнотично препрограмиране (НХП).
Сферите на приложение на НЛП се увеличават лавинообразно. Днес НЛП се използва в психотерапията, комуникацията, методите на бързо научаване, търговията, бизнеса, лидерството, спорта, политиката, здравеопазването и стотици други области. Базирано на принцип, наречен „модел на изключителните хора”, НЛП днес е най-напредничавата наука, която предлага схеми на мислене и действие в подкрепа на всеки, изпитал вътрешна необходимост да подобри резултатите си на кое да е поприще.

За какво можем да използваме НЛП

1.  Влияние и въздействие на НЛП:

НЛП предоставя набор от техники за влияние и въздействие, както и за прилагане на определени стратегии за подобряване на комуникацията с околните. НЛП може да се използва в различни сфери, в маркетинга, преговорите, продажбите и лидерството. Примери за ефективни подходи за влияние и въздействие са:

1.1. Убеждаване чрез изграждане на доверие:

Идеята зад тази стратегия е да се изгради доверие с другите хора, което води до по-голяма вероятност те да приемат и подкрепят нашите идеи, предложения или убеждения. За да постигнем това, използваме различни практики и техники.

 • Първо, стремим се да създадем взаимност, като установим връзка и съпричастност с другите, проявяваме интерес към тяхното мнение, слушаме ги внимателно и ги подкрепяме.
 • Второ, използваме емпатия, за да се поставим в обувките на околните, с цел да разберем техните чувства и мотивации, показвайки им разбиране и съчувствие.
 • Трето, предоставяме убедителни аргументи, които подкрепят нашите идеи, като използваме авторитетни източници, статистики и примери от реалния живот.
 • Четвърто, стремим се да създадем вярност и надеждност, като изпълняваме обещанията си и показваме ангажираност.
 • Накрая, работим в посока създаване на положителна репутация и авторитет в сферата, в която искаме да убеждаваме. С помощта на тези практики установяваме доверие и има по-голям шанс да постигнем успех в убеждаването на другите.

В професионален план съществуват определени начини и поведения, с помощта на които мениджмънтът е способен да изгради доверие сред служители. Високата ангажираност и доверие от тяхна страна би водила до положителни резултати за организацията, по-висока продуктивност, по-качествени продукти и до ръст в приходите. Лидерските стратегии за управление на процеси и хора, водят до развиване на вродени качества на лидерите.

Усвоете още успешни техники за изграждане на екип, отдаден на общата екипна работа в тренинга Управление на хора и задачи.

Вижте по-подробно и статията „Науката на доверието

НЛП България е сертифициран партньор за реализацията на тийм билдинг с корпоративни обучения и проекти. С богатия си опит в корпоративните трансформации, НЛП БЪлгария помага на компаниите да постигат изключителни резултати. Нейните програми включват планиране и управление на промените, с фокус върху имплементацията и постигане на желаните ръстове във всички сфери на организацията. НЛП корпоративните обучения, предлагат специално създадени методи за анализ, базиран на факти, специфични за пазара на всяка организация.  Свържете се с НЛП България, за да обсъдим конкретните нужди на вашата организация.

1.2. Повлияване чрез хипноза:

НЛП използва хипнозата като инструмент за въздействие и влияние върху неврологичната програма на човек, като му помага да промени нежелани модели на поведение или самоубеждения. НЛП в хипнозата включва използване на техники като:

 • Индукции на хипноза, които помагат на субекта да влезе в хипнотично състояние чрез специални думи и ритъм на говора.
 • Постановки, които внушават нови и полезни неврологични програми във възприятието на субекта.
 • Използване на метафори и символи за ефективно представяне и олицетворяване на предложения.
 • Визуализации, които насочват субекта към ментални образи и сцени, свързани с желаните промени или цели, с цел подобряване на възприятието и поведението.
 • Използване на емоции и сензорни възприятия, което включва създаването на положителни емоции като щастие и увереност, както и използване на сензорни образи и усещания, за да активират силни неврологични импулси.

Хипнозата може да бъде използвана за терапевтични цели, но е важно да се отбележи, че това изисква професионално обучение и практика. Препоръчваме да се консултирате с квалифициран НЛП практик или хипнотерапевт, който може да ви насочи в използването на такива методи.

 1.3. Повлияване чрез езика на тялото:

Какво всъщност е НЛП? НЛП се базира на идеята, че езикът на тялото и комуникацията оказват силно влияние върху нашите мисли, емоции и действия. Например, невербалните сигнали, като израза на лицето, жестовете и тонът на гласа на другите хора, ни помагат да определим тяхното настроение и емоционално състояние. Именно тези знаци ни насочват в каква посока да адаптираме комуникацията си с тях занапред. От друга страна, техниката на подражанието на невербалните сигнали ни позволява също така да следваме движенията и позата на другия човек, което допринася за създаването на по-силна връзка и подчертава нашата съпричастност.

Контролът на езика на тялото е от голямо значение и в бизнес сферата, особено в рамките на професии, в които се изисква публична изява, презентаторски и търговски умения. Можете да възползвате от обучението за НЛП техники за публична изява и преодоляване страха от говорене пред публика.

1.4. Влияние чрез стила на обличане и поведение:

Личният стил, най-общо казано, е съвкупност от начин на обличане, вкус към аксесоари и линия на поведение. Чрез него изразяваме вътрешното си Аз. Така и най-бързо предаваме съобщение на останалите какви сме и как желаем да бъдем възприемани. Съгласуването на комуникацията с визуалния ни облик е важно, като избираме дрехи, които отразяват увереност и професионализъм. Създаването на индивидуална визия подчертава нашата уникалност чрез избора ни на аксесоари, отразяващи нашите ценности и характер. И все пак донякъде адаптирането на стила ни на обличане спрямо контекста и аудиторията (професионална или ежедневна) ни помага да отговорим на очакванията на средата, запазвайки едновременно с това своята автентичност и стил.

1.5. Убеждаване чрез силата на добрата реторика:

Влияние чрез реторика засяга теми като установяване на контакт с аудиторията, използване на речеви техники и управление на емоциите. Ако искате да научите повече за посочените методи, както и за магията на изказа и успешното сценично поведение, можете да се запишете на курса “Вълшебството на публичната изява и storytelling” с Лора Арнаудова и Явор Арнаудов.

1.6. Убеждаване чрез рапорт – структура на наподобяването:

Когато използваме НЛП практики за въздействие и влияние, рапортът или структурата на наподобяване на събеседника са ключови техники. Чрез съгласуване на елементите на комуникацията, като дишането, темпото на гласа и езика на тялото, можем да създадем връзка и хармония със събеседника. Наподобяването на неговия начин на поведение ни позволява да разберем емоционалното му и психологическо състояния. Именно този прочит ни напътства как да адаптираме и да водим комуникацията според неговите нужди. Тези техники ни помагат да създадем по-добро взаимодействие и да постигнем по-ефективно влияние в различни интерактивни ситуации.

 2. Креативност и творчество:

НЛП предлага различни техники за стимулиране на креативността и развитието на творческия потенциал. НЛП може да помогне на хората да генерират нови идеи, да стимулират въображението си и да намерят нестандартни решения на проблемите. Някои примери за подобни практики, които да насърчават творческия процес, са:

 • Използване на сензорни картини в съзнанието: НЛП насърчава използването на различни сензорни усещания (визуални, звукови, кинестетични) за стимулиране на креативността. Например, ако се опитвате да създадете нов дизайн, можете да визуализирате ярки цветове и форми, да се концентрирате върху звуците и усещанията, свързани с него.
 • Промяна на перспективата: НЛП предлага различни техники за промяна на перспективата, които могат да помогнат за появата на нови идеи и решения. Например, можете да си представите, че сте друг човек и да се замислите как бихте разглеждали проблема от негова гледна точка. Това може да ви помогне да видите нещата от различен ъгъл и да откриете нови възможности.
 • Използване на метафори: Метафорите са мощно средство за стимулиране на творческото мислене.

3.  Личностно развитие:

НЛП предлага различни техники, които могат да бъдат използвани с цел личностно развитие и преодоляване на негативните черти на характера. Някои примери за НЛП подходи за развитие различните аспект 3.  Личностно развитие: и на личността, ви представяме по-долу:

3.1. Развиване на емоционална интелигентност:

НЛП предлага определени техники за управление на емоциите и най-вече за развитие на силна емоционална интелигентност. Тя включва в себе си: самосъзнание, самоуправление, социално съзнание и управление на взаимоотношенията. Всяка от тези области се базира на 12-те елемента, нужди за успешното лидерство.

За всеки, който иска да владее собствените си емоции и да повлиява на тези на другите, обучението Управление на емоционални състояния и емоционална интелигентност ще ви предостави конкретни подходи, които да приложите в личен и професионален план. В процеса на постигане и надграждане на емоционалната ви зрялост, можете да се възползвате също и от интерактивната настолна игра “Ангели и дяволи”, първата по рода си игра за емоционалната интелигентност, базирана на техники от Невро-лингвистично програмиране (НЛП) и НЛП коучинг.

3.2. Развиване способността за вземане на решения:

Това може да включва използването на определени техники за вземане на решения, като преосмисляне на ситуациите, разширяване на възможностите за избор и прилагане на стратегии за приоритизация, с които да преодолеем ограниченията в процеса на вземане на решения.

С цел да правите по-добри избори, когато сте изправени пред тежки ситуации, ви съветваме да следвате 6 прости стъпки за вземане на решения, които биха ви помогнали значително.

Вижте още: Тренинга Лидерски стратегии за управление на процеси и хора.

3.3. Развиване на умения за самоусъвършенстване:

Това може да включва използване на техники за визуализация и установяване на конкретни цели, преодоляване на навика на отлагане на ангажименти, развиване на продуктивни умения и изграждане на стратегии за личностно развитие. Редица са причините, поради които стремежът за самоусъвършенстването е от голямо значение за успеха ни. Той ни дава много нови възможности, повишава увереността ни и най-вече предизвиква позитивна житейска промяна.

3.4. Ефективната грижа за поддържане взаимовръзката между физиката и психиката:

НЛП предлага полезни практики, които могат да бъдат приложени в областта на ефективното спортуване и грижата за себе си. Те могат да помогнат при подобряване фокуса и мотивацията в спорта.

Вижте конкретни примери в статията ни Бариерите в спорта и как да ги преодолеем

В допълнение, НЛП може да допринесе и при правилното дишане в спорта. Осъзнавайки и контролирайки дишането си, можете да подобрите ефективността и издръжливостта ви по време на тренировки. Също така, има редица НЛП методи в полза изменението на негативните убеждения и навици, свързани с храненето, и съответно формиране на нови здравословни хранителните избори. По отношение здравето на ума, НЛП дава насоки и в управлението на стреса и емоциите, с помощта приложението на различни видове медитация за постигане на вътрешна хармония и спокойствие.

3.5. Развиване на лидерски умения:

НЛП предлага моделиране на успешни лидерски стратегии и комуникационни модели. Това може да включва прочит на мотивите и потребностите на другите, упражнения за развиване на влиятелност и лидерски способности, както и умения за вдъхване на мотивация и вдъхновение на екипа.

Усвоете нови и въздействащи техники за вдъхновяващо лидерство в Лидерска академия на НЛП България.

3.6 Създаване на търговски умения:

НЛП включва тренировки за подобряване на продажбените, преговорните и маркетинговите умения. В Академия за търговци можете да придобиете знания за изграждане на доверие, преговаряне и успешно представяне на продукти или услуги.

3.7. Ефикасно управление и надграждане на мениджърски умения:

НЛП предоставя модели и стратегии за ефективно управление на времето, приоритизация на задачите и мотивиране на екипа. Допълнително, насочва към техники за управление на стреса, делегиране на отговорности и постигане на баланс между професионалния и личния живот.

4.  Управление и мотивация на персонала:

НЛП предоставя детайлни ръководства за това как да се превърнете в успешен мениджър. То включва различни аспекти като например прочит на индивидуалните предпочитания на служителите, изграждане на ефективни екипи и управление на конфликти.

НЛП може да помогне на мениджърите да развият лидерски умения, да насърчават позитивната работна обстановка и да подобрят комуникацията в организацията.

За всеки, който иска да да обогати арсенала си от умения за ангажиране на служителите и повишаване на продуктивността, може да се запише в Академия за мениджъри.

НЛП практиките все по-често се използват и в обучения за търговци като ние от НЛП България, можем да обучим вашия търговски екип в:

НЛП терапия – какво представлява и какви са нейните ползи

Какво представлява НЛП терапията? Вече знаете, че НЛП (невро-лингвистично програмиране) е модел за обучение на комуникационни и междуличностни отношения с дългогодишна история. Но имат ли методите на НЛП реално приложение и може ли да се говори за НЛП терапия, която да помогне в преодоляването на проблеми с поведението, самосъзнанието и комуникацията? Нека видим в следващите редове.

1. НЛП терапия – какво представлява:

НЛП терапията включва невро-лингвистичен набор от езикови и сензорни интервенции и техники за модифициране на поведението, които целят да помогнат за подобряване на самосъзнанието, увереността, комуникационните умения и социалните действия.

Целите на НЛП терапията са да помогне на човек да разбере, че начинът, по който гледа на света, влияе върху начина, по който той самият работи в и със света. Също така е добре да осъзнае, че е необходимо да положи усилия да промени мислите и моделите на поведение, които не са се оказали полезни в миналото.

По време на НЛП терапия човек работи с и върху себе си, за да подобри състоянието, поведението и живота си като цяло. Разбира се, за тази цел следва методология, разработена според НЛП принципите.

2. Кога се използва НЛП терапия:

Нлп терапия 1 - най-

НЛП терапия може да се прилага успешно при общо намалено качество на живот поради различни психологически проблеми, както и за подобряване или превъзмогване на  състоянието при:

 • тревожни разстройства (включително фобии, паническо разстройство и социална тревожност)
 • посттравматично стресово разстройство (ПТСР)
 • обсесивно-компулсивно разстройство (ОКР)
 • депресия
 • хранителни разстройства
 • разстройства при употреба на вещества
 • болка
 • стрес
 • алергии
 • умора
 • дислексия и други нарушения на ученето
 • късогледство
 • поддържане на теглото
 • комуникационни умения
 • междуличностни отношения
 • емоционален дистрес
 • цялостна представа за живота и представа за себе си

НЛП терапията може да се използва самостоятелно при лечението на тези проблеми или да е част от комбинирана методика, включваща и други видове терапии.

3. Как работи НЛП терапията:

НЛП терапията има за цел да помогне на хората да разберат собствените си умове. Тъй като мисленето и поведението са ключови за начина на живот, в течение на НЛП терапията човек може да осъзнае как е започнал да мисли и да се държи по начина, по който го прави към момента. След като осъзнае какво му пречи да живее, както иска, в НЛП терапията човек започва да се учи да управлява своите настроения и емоции и да препрограмира начина, по който обработва информацията, така че в крайна сметка да създаде нови навици за по-приемливо и успешно поведение.

Но НЛП терапията не работи само в посока търсене и коригиране на грешки. Едновременно с това по време на НЛП терапията се търсят и начините, по които конкретният човек е постигнал успехи в миналото си. Целта е да се определи как най-лесно и ефективно може да се повтори този успех в други области от живота си. Причината за подобно задълбочаване е, че специалистите по НЛП терапия са убедени, всеки човек носи решенията на проблемите си в себе си. Задачата на НЛП терапията е да помогне да се достигне до тези отговори, след което да коригира евентуалните погрешни навици, които водят до проблемите.

НЛП сесия

4.Техники в НЛП терапията:

НЛП терапията използва различни еклектични техники, които се избират според личността и проблема. Ето някои от най-често срещаните техники в НЛП терапията.

4.1. Закотвяне:

Практикуващият НЛП терапия повтаря някои от несъзнателните ви физически действия, създавайки бърза връзка и използвайки емпатия, за да ви насочи по-добре към целите ви. Това обикновено се използва заедно с други техники, което ги прави по-мощни и ефективни.

4.2. Рапорт:

Практикуващият НЛП терапия повтаря някои от несъзнателните ви физически действия, създавайки бърза връзка и използвайки емпатия, за да ви насочи по-добре към целите ви. Това обикновено се използва заедно с други техники, което ги прави по-мощни и ефективни.

4.3. Swish модел:

Тук специалистът по НЛП терапия напътства да визуализирате обичайните си модели на поведение или мислене и да ги коригирате, за да стигнете до желания резултат. Визуална/кинестетична дисоциация (VKD). Тази техника в НЛП терапията използва визуализация и други стратегии за да отдели негативните мисли и чувства от спомена за дадено събитие. Това често се използва за лечение на ПТСР. По време на своята NLP терапия ще визуализирате травматичното събитие сякаш е филм, гледайки го от безопасно разстояние. След това ще можете да визуализирате ярко как събитието завършва на безопасно място, за да преодолеете негативните асоциации.

4.4. НЛП терапия при лечение на фобия:

НЛП терапията има доста бърз начин за справяне с фобиите и страховете. Тя предлага упражнение за визуализация, при което обектът на фобията се възпроизвежда в ума по един или няколко специфични начина: в сиво вместо цветно; на фона на въображаема приятна музика, която кара човекът да се чувства спокоен и му създава положителни емоции. Понякога при НЛП терапия събитието, което носи страхове, се възпроизвежда в ума назад и с по-бърза скорост. Този начин на повторно възпроизвеждане на обекта на фобията с течение на времето премахва дискомфорта и води до състояние, в което страхът изчезва.

4.5. Асоциация:

Понякога в НЛП терапията се използва противоположна на предишната техника. Например Кати Уелтър-Никълс лекува булимията, като свързва процеса на повръщане с отблъскване. Тъй като пациентите с булимия обикновено нямат проблем с повръщането, тя ги насочва към силна негативна реакция към това.

4.6. Липсата на успех като обратна връзка:

Това е основна техника в НЛП терапията, използвана заедно с други стратегии. Тук терапевтът ще ви обучи да виждате липсата на успех като обратна връзка, а не като провал.

Усвоете всички техники на NLP в нашия курс “НЛП практик” и разберете още как да постигате целите си и да контролирате всяка ситуация, независимо от трудностите.

5. Какво да очаквате от НЛП терапията:

Специалистите по НЛП терапия може да използват различни техники за работа. Това най-често са визуализация или формиране на ментален образ на онова, което искате. Понякога при НЛП терапия се работи с визуално-кинестетична дисоциация – процес, чрез който терапевтът насочва клиента при повторно преживяване на травма от разстоянието на въображаемо преживяване извън тялото. По време на НЛП терапия терапевтът може да се опита да помогне за коригиране на езика, който води до негативно мислене и грешна комуникация.

НЛП терапията може да бъде краткосрочна или дългосрочна, в зависимост от индивида и степента на задълбоченост на проблема.

Обучение по NLP

6.Как да намерите специалист по НЛП терапия:

Специалистите по НЛП терапия не се обучават в държавни училища, така че всеки може да претендира, че е НЛП терапевт. За да избегнете неволна грешка, помолете да ви покажат сертификат за преминато обучение по НЛП от Обществото по Невро-лингвистично програмиране, Орландо, САЩ – световната организация, гарантираща контрол на качеството на обученията по Невролингвистично програмиране.

Освен от правилно и пълноценно обучение на специалиста, успехът на НЛП терапията зависи и от връзката, която имате с терапевта. Затова е важно да намерите някого, с когото да се чувствате комфортно и на когото бихте се доверили.

Общество по НЛП

От основаването си през 1978 година, Обществото за невро-лингвистично програмиране™ се превърна в световна организация за качествен контрол върху тренинг програмите и курсовете, претендиращи за използване на модела на невро-лингвистичното програмиране (NLP). Печатът вдясно представлява сертификата на Обществото и се използва от центрове и институти, одобрени от него.

Съветваме ви да сте внимателни, когато използвате техниките на НЛП. И да посещавате единствено семинари, курсове и тренинг програми, които са официално създадени и сертифицирани от Обществото за невро-лингвистично програмиране™. Всяка одобрена програма е обозначена с регистрираната сертификационна марка на Обществото. Обществото за невро-лингвистично програмиране™ контролира единствено програмите, курсовете и материалите, които са сертифицирани от него.

За ваша сигурност, Обществото за невро-лингвистично програмиране™ изисква участниците да подпишат декларация, която гарантира, че сертифицираните и лицензирани NLP практици ще използват тази наука за изцяло честни и почтени цели. Това също е и гаранция за вас, че всички програми, които посещавате, отговарят на високите критерии за качество на Обществото и че треньорите са запознати с най-новите постижения в тази наука.

НЛП България е единствената НЛП организация в България, предлагаща най-високо ниво сертификационни курсове и програми на Обществото по Невро-лингвистично програмиране (NLP), Орландо, САЩ, на бащата на NLP – д-р Ричард Бандлър – световната организация, гарантираща контрол на качеството на обученията по НЛП.

Създателят на Българска Коучинг Академия – НЛП България, Лора Арнаудова, е единственият NLP коучинг треньор на Обществото по NLP за България и единственият източноевропеец, част от асистиращия екип на д-р Ричард Бандлър – изключително признание за опита и експертизата ѝ в работата с хора и организации в световен мащаб. Научете повече за Лора Арнаудова.

Видове сертификации

Съществуват четири нива на сертификация и лицензи, които Обществото предоставя: НЛП ПрактикМастър Практик, Треньор и Мастър Треньор. Всички сертификати се издават от Обществото за невро-лингвистично програмиране™, носят неговия печат и са собственоръчно подписани от д-р Ричард Бандлър. Треньорите могат да обучават Практици и Мастър Практици, които след това имат право да получат сертификат и лиценз от Ричард Бандлър и Обществото.

Мастър Треньор е ниво, което се дава на базата на изключителни резултати и успехи. Сертификат за него се издава единствено и само от Ричард Бандлър и Обществото за невро-лингвистично програмиране™. Мастър Треньорите не могат да сертифицират Треньори без личното писмено съгласие на д-р Бандлър.

НЛП България предоставя богато разнообразие от сертифицирани НЛП курсове и коучинг практики като:

Право на сертификат

Курсовете за Разработване на човешкия потенциал™ (РЧП) могат да бъдат преподавани единствено от Треньори по РЧП. Това ниво на сертификация се дава само от Ричард Бандлър и Обществото за невро-лингвистично програмиране™. Този сертификат изрично гласи „Треньор по Разработване на човешкия потенциал” и носи печата на Обществото и личния подпис на д-р Бандлър. Ако сте сертифицирани в някое от нивата на Разработване на човешкия потенциал™, трябва да получите специално разрешение от Ричард Бандлър за всяко използване на термина или абревиатурата РЧП.

За да проверите дали купувате истински NLP продукти и услуги, моля свържете се с Обществото за невро-лингвистично програмиране™. Ние сме изключително заинтересовани да запазим интегритета на тази наука. Всички сертификати се издават за срок от две години. Имате право да поискате от всеки, който твърди, че предлага НЛП услуги, да ви представи своя лиценз или сертификат. Отказ да бъде направено това означава или че лицето/организацията заблуждават обществото, или че те самите са били подведени от представяща се за лицензирана организация. Какъвто и да е случаят, моля свържете се с Обществото за невро-лингвистично програмиране™, за да вземем нужните мерки.

Причината лицензите и сертификатите да са валидни за срок от две години е фактът, че тази наука се развива непрекъснато. Обществото очаква всеки, който практикува Невролингвистично програмиране, да обновява познанията си. Подновяването на сертификатите не става автоматично, но е лесно. Не приемайте сертификати и лицензи без обозначен срок на валидност.

ЕДИНСТВЕНО Д-Р РИЧАРД БАНДЛЪР МОЖЕ ДА ОБУЧАВА ТРЕНЬОРИ ПО НЛП. Изключения се допускат само в случаите, когато той е дал изричното си писмено съгласие.

НЛП България е сертифициран партньор по всички обучения предлагани от нас.

Обществото за Невро-лингвистично програмиране™ публикува справочник на членовете си с добра репутация и предлага референции при поискване.

Shopping cart0
Няма продукти в количката