Габриела Герасимова

Габриела Герасимова

НЛП Личен Коуч

Казвам се Габриела Герасимова и съм психолог и сертифициран НЛП Личен Коуч от Обществото по НЛП на д-р Ричард Бандлър и Българска Коучинг Академия. Завършила съм обучения по основи на Когнитивно-поведенческа терапия към Бек института и Мотивационно интервюиране към Български институт по зависимости. Предишният ми професионален опит е в областта на Бизнес процесите в голяма международна ИТ компания.
В работата си като Личен Коуч използвам различни инструменти за подпомагане на клиентите си в процесите на определяне на ценности и приоритети, вземане на решения, поставяне и постигане на цели, и откриване на лична мотивация.

Other Members