clock Работно време: 9:00 до 18:00

Вашият избор

Задължителни умения за търговци

10:00-17:00 ч. | 2 дни

Входящо ниво за хора, избрали търговията за своя професия. Независимо дали сте част от търговския екип на компания или сте сами на полето на продажбите, този модул ще Ви даде увереността и уменията, необходими на всеки търговец.


Въведение в продажбите

 • Какво продавате
 • Как да се отличавате от конкуренцията
 • Защо клиентите Ви да купят от вас
 • Контактът с Вашите клиенти
 • Какво означава да продавате
 • Какво означава да се купува
 • Класификация на клиентите

Надграждащи и кръстосани продажби

 • Анализ на Вашите продукти и услуги
 • Как клиентите сравняват Вашите продукти и услуги
 • Защо клиентите купуват Вашите продукти
 • Успешни продажби без отстъпки
 • Какво означава КЛИЕНТЪТ за Вас
 • Продажба на съществуващи клиенти
 • Какво означава обслужване на клиентите

Определяне на потребностите на клиента

 • Какво да проверите при клиента
 • Подготовка на разговора с клиента
 • Установяване на диалог
 • Техники за задаване на въпроси
 • Видове въпроси
 • Умения за активно слушане
 • Създаване на предложение според потребностите на клиента

Планиране и подготовка за продажби

 • Изграждане и прецизиране на търговски процес
 • Поставяне на цели за продажби – контакт, среща, продажба
 • Първи контакт и комуникация по телефона
 • Уговаряне на срещи по телефона
 • Подготовка и планиране на среща
 • Положително мислене и лична мотивация
 • Лични качества на успешния търговец
 • Елементи и аспекти на комуникацията
 • Невербална комуникация и НЛП техники за свързване със събеседника
 • Нетуъркинг и правила за първо впечатление
 • Вербална и писмена комуникация
 • Основни правила за водене на търговски разговор
Търговска Академия с Явор Арнаудов

Вашият НЛП Треньор

Явор Арнаудов

Квалифициран и доказан професионалист по стратегически маркетинг и продажби с над двадесет годишен опит в управлението на търговски мрежи и структури в големи международни компании. НЛП Мастър Практик, Магистър по Икономика и Маркетинг от водещи английски университети. Експерт по Lean Six Sigma с множество следдипломни квалификации в сферата на мениджмънта и продажбите.

Управление на времето с НЛП

"НЛП в продажбите" с Явор Арнаудов

"НЛП в продажбите" с Явор Арнаудов

Shopping cart0
Няма продукти в количката