Преценка и управление на решенията

Този курс е за всеки, който...

 • Иска да бъде удовлетворен от своите избори и решения, като научи лесно и бързо да идентифицира собствените си предубеждения и тези на другите.
 • Е любопитен да научи кои са автоматичните процеси, с които нашият ум прави преценки.
 • Иска да узнае какво стои в основата на собствената му мотивация и решителност и да използва това знание за постигането на целите си.
 • Желае да освободи внимание, пространство и енергия за важните неща в живота си и да намали влиянието на маловажните.

След курса ще можете да…

 • Разпознавате когнитивните предубеждения при вземане на решения у себе си и другите.
 • Преценявате кога да се доверявате на интуицията си и кога да обръщате повече внимание на детайлите.
 • Прилагате стратегии, с които да правите по-ефективни избори в личния и професионалния си живот.
 • Приоритизирате важните неща в живота и работата си.
 • Използвате техники, с които да се фокусирате върху дейностите, които имат стойност за Вас в дългосрочен план.

Ще го постигнете, като научите...

 • Кои са различните начини за вземане на решения? 
 • Как вземате решения в моменти на несигурност?
 • Кои са кратките пътища, по които правите преценка?
 • Какво са евристиките и как могат да работят във Ваша полза?
 • Как оценявате потенциалните загуби и печалби и как формулирането на целите спомага мотивацията?
 • Каква е ролята на референтната точка?
 • До каква степен сте склонни да поемате риск и как това влияе на целите, които си поставяте?
 • Какво е афективното прогнозиране?
 • По какъв начин емоциите влияят на преценката Ви?
 • Къде е ролята на вниманието, когато правите избор?

Вашият НЛП Треньор

Габриела Герасимова

 Габриела Герасимова е психолог и сертифициран НЛП Личен Коуч от Обществото по НЛП на д-р Ричард Бандлър и Българска Коучинг Академия. Завършила е обучения по основи на Когнитивно-поведенческа терапия към Бек института и Мотивационно интервюиране към Български институт по зависимости. Предишният ѝ професионален опит е в областта на Бизнес процесите в голяма международна ИТ компания.
В работата си като Личен Коуч използва различни инструменти за подпомагане на клиентите си в процесите на определяне на ценности и приоритети, вземане на решения, поставяне и постигане на цели, и откриване на лична мотивация.

Детайли за провеждане

Допълнителна информация

Продължителност:

1 ден

Час на провеждане:

10:00 – 17:00, гр. София, ул. Орфей 5

Курс

12 март 2021 г.

180.00 лв.

Изчистване