Галатео на 21-ви век

Наръчникът „Галатео на 21-ви век“ дава нов и шеговит прочит на правилата в социално приетото поведение през призмата на съвременното общество. Без да търси изчерпателност, авторът цели да предизвика размисъл у своя читател, като разглежда различни аспекти от съвременното общуване и поведението у дома, на бизнес среща, с приятели, на маса. Нормите на обличане също намират своето място тук, като поговорки и остарели схващания са преобърнати с главата надолу, за да осмеят и променят редица ограничаващи убеждения и поведения, неподходящи в днешни дни. Вдъхновен от опита си на социалната сцена, авторът с шега разбива норми, които вече не работят или подчертава други, които са издържали проверката на времето и могат да послужат на всеки един да се отличи сред масата със своя стил и маниери на поведение.

 

Препоръчани обучения:

Управление на времето с НЛП

Мениджърска академия

Галатео на 21-ви век

НЛП книги

Детайли за поръчката

автор: Явор Арнаудов
издателство „НЛП България” (2010)
ISBN: 978-954-8753-12-8

Допълнителна информация

10.00 лв.