ЕФЕКТИВНА КОМУНИКАЦИЯ И ПРЕГОВОРИ

ЕФЕКТИВНА КОМУНИКАЦИЯ И ПРЕГОВОРИ

Модул:

ЕФЕКТИВНА КОМУНИКАЦИЯ

Какво включва Ефективната комуникация?

Основи на ефективната комуникация

Дефиниране на комуникация

Преодоляване на пречки

Комуникация на работното място

Планиране на комуникационен подход

Унисон в комуникацията

Използване на различни комуникационни канали

Нетуъркинг

Устна и писмена комуникация

Планиране на презентация

Съдържание и изготвяне на презентация

Повишаване на самочувствието

Изнасяне на презентация

Сторителинг

Писмена бизнес комуникация

Писане на отчети

Комуникация с екипа

Изслушване на екипа

Четене на невербални сигнали

Провеждане на срещи и оперативки

Убеждаваща комуникация

Управление на конфликти

Външна комуникация

Продаване

Комуникация с различни държави и култури

Комуникация чрез социалните медии

Планиране и провеждане на онлайн срещи

Комуникация в кризисни ситуации

Подкрепяне на корпоративен бранд

ПРЕГОВАРЯНЕ

Какво включва Преговарянето?

За някои предизвикателно, сложно, и често пъти плашещо, преговарянето е ключово умение за всеки добър мениджър. Този модул ще Ви даде различни техники, които ще Ви превърнат в по-успешен преговарящ във всяка ситуация,  която Ви предстои. Ще научите да управлявате собствените си емоции, тези на опонентите си и забележително ще подобрите своя стил на преговаряне.

 • Подготовка за преговори
  • Принципи на преговорите
  • Разбиране на дилемите в преговорите
  • 360 градусова подготовка
  • Изграждане на стратегия и структура
 • Настройка на стила
  • Дефиниране на стилове на преговори
  • Дефиниране на интерес в преговорите
  • Вербални, паравербални и невербални техники
  • Създаване на уин-уин предложения
  • Изграждане на взаимоотношения
  • Изграждане на взаимно доверие
  • Етика в преговорите
 • Провеждане на преговори
  • Силово преговаряне
  • Правене на оферти и контра-оферти
  • Убедителност и настоятелност
  • Управление на безисходни ситуации
  • Предотвратяване на капани при вземане на решения
  • Управление на емоциите
  • Справяне с конкурентни предложения
  • Затваряне на сделка
 • Доизграждане на екипни умения
  • Преговаряне ато еккип
  • Справяне с различни участващи страни
  • Международни преговори
  • Използване на екипен коучинг
  • Работа с ментори
ЕФЕКТИВНА КОМУНИКАЦИЯ И ПРЕГОВОРИ

Вашият НЛП Треньор

Явор Арнаудов

Квалифициран и доказан професионалист по стратегически маркетинг и продажби с над двадесет годишен опит в управлението на търговски мрежи и структури в големи международни компании. НЛП Мастър Практик, Магистър по Икономика и Маркетинг от водещи английски университети. Експерт по Lean Six Sigma с множество следдипломни квалификации в сферата на мениджмънта и продажбите.

Релевантни статии:

Разгледайте статиите ни и за комуникация

Детайли за провеждане

Допълнителна информация

Продължителност:

2 дни

Дати:

София 14-15 ноември 2024 г.

Час на провеждане:

10:00 – 17:00

490.00 лв. 540.00 лв.

Изчистване