Модул:

Водене на преговори и търговски storytelling

Поемете по пътя на лично и професионално развитие с този трансформиращ тренинг за водене на преговори и търговски сторителинг.

Овладейте изкуството на убеждаването с доказани техники за преговори, които надхвърлят традиционните подходи. Подобрете комуникационните си умения и усъвършенствайте уменията си за завладяващо разказване на истории, за ефективни продажби и създаване на дългосрочни взаимоотношения с клиенти и партньори.

Въведение в основите на преговорите

 • Преглед на преговорите
  • Определение и значение
  • Видове преговори
 • Ролята на ефективната комуникация
  • Вербална и невербална комуникация
  • Умения за активно слушане
 • Изграждане на връзка и установяване на доверие
  • Стратегии за изграждане на положителни взаимоотношения
  • Значението на доверието в преговорите

Разбиране на процеса на преговори

 • Подготвителна фаза
  • Тест Когнитивни МЕМИ™ за изследване на мотиватори в преговорите
  • Анализ на ценностни системи според индивидуалните Когнитивни МЕМИ™
  • Персонализиран подход в преговорите, според характеристиките на опонента
  • Проучване и събиране на информация
  • Поставяне на ясни цели
 • Отваряне на преговорите
  • Ефективни встъпителни изявления
  • Задаване на тон за положителна дискусия
 • Проучване и обмен на информация
  • Задаване на мощни въпроси
  • Активно споделяне на информация

Стратегии за печеливши преговори

 • Принципни преговори (как да стигнем до Да)
  • BATNA (Най-добра алтернатива на договорено споразумение)
  • Създаване на стойност и за двете страни
 • Съвместно решаване на проблеми
  • Идентифициране на споделени интереси
  • Решения за мозъчна атака
 • Работа с възражения и предизвикателства
  • Стратегии за преодоляване на съпротивата
  • Превръщане на предизвикателствата във възможности

Разширени тактики за преговори

 • Емоционална интелигентност при преговори
  • Разбиране и управление на емоциите
  • Адаптиране към различни личности

Приключване на сделката и стратегии след преговорите

 • Стратегии за приключване
  • Обобщаване на ключови точки
  • Осигуряване на ангажименти
 • Поддържане на дългосрочни взаимоотношения
  • Стратегии за продължаващо сътрудничество
  • Управление на очакванията за бъдещи взаимодействия

Продажби чрез търговски сторителинг

 • Контекст и създаване на истории
  • Истории, които продават
  • Истории, които мотивират
  • Истории, които убеждават
 • Функция на историята
 • Тема на историята
 • Структура на историята
 • Герои в историята
 • Основни точки в историята и емоционално съдържание
 • Източници на истории
 • Йерархия на идеите
 • Истории спрямо толерантността на клиента към ниво на риск

Симулации и практически упражнения

 • Казуси и групови дискусии
Водене на преговори и търговски storytelling

Вашият НЛП Треньор

Явор Арнаудов

Квалифициран и доказан професионалист по стратегически маркетинг и продажби с над двадесет годишен опит в управлението на търговски мрежи и структури в големи международни компании. НЛП Мастър Практик, Магистър по Икономика и Маркетинг от водещи английски университети. Експерт по Lean Six Sigma с множество следдипломни квалификации в сферата на мениджмънта и продажбите.

"НЛП в продажбите" с Явор Арнаудов

Релевантни статии:

Детайли за провеждане

Допълнителна информация

Час на провеждане:

10:00-17:00 ч.

Продължителност:

2 дни

490.00 лв. 540.00 лв.

Изчистване