Управление на емоционални състояния и емоционална интелигентност

Управление на емоционални състояния

Практическо обучение, фокусирано върху овладяване на емоционални и мисловни състояния.

За кого е подходящо обучението?

За всеки, желаещ да владее собствените си емоции и да управлява емоциите на другите.

Управление на емоционални състояния

Вашият НЛП Треньор

Лора Арнаудова

Създателят на Българска Коучинг Академия, Лора Арнаудова, е единственият НЛП коучинг треньор на Обществото по НЛП за България и единственият източноевропеец, част от асистиращия екип на д-р Ричард Бандлър – изключително признание за опита и експертизата ѝ в работата с хора и организации в световен мащаб.

Какво ще науча?​

 • Митове за контрола на емоциите

 • Техники за емоционално влияние

 • Вербални и невербални техники на емоционално насочване

 • Моделиране и изтриване на отрицателни емоции

 • Управление на конфликти на работното място

 • Светли и тъмни страни на емоционалната интелигентност

И още: 

 • Какво са емоциите?
 • Как се различават от мисловните състояния?
 • Дали и как се управляват емоциите на другите?
 • Кога влияем емоционално?
 • Как насочваме вниманието на другите?

Релевантни статии:

Емоционална интелигентност

Все по-често изследователите твърдят, че успехът в бизнеса и лидерството се дължи не толкова на интелектуалната интелигентност, която сме свикнали да означаваме с нейния коефициент IQ, колкото на добре развитата емоционална интелигентност. Смята се, че именно тя е качеството, което притежават всички добри лидери.

Вижте повече

„Без нея (емоционална интелигентност) човек може да има най-добрата подготовка в света, проницателен, аналитичен ум и безкраен запас от интелигентни идеи, но все пак няма да стане страхотен лидер.“, твърди Даниел Голман в книгата си What Makes a Leader.

Нещо повече, твърди се, че именно този тип емоционална интелигентност ще бъде едно от най-добрите професионални умения през следващите години според Световния икономически форум. В проучване сред 2600 мениджъри и HR специалисти 71% от изследваните казват, че оценяват видяната емоционална интелигентност по-високо от IQ, а 75% казват, че е по-вероятно да насърчават емоционално интелигентен служител.

За разлика от коефициента IQ, нашата емоционална интелигентност е нещо, което може да се развива и подобри с тренировки. НЛП обучението ще ви помогне да изработите в себе си много по-висока емоционална интелигентност, която да използвате и в работата, и в ежедневието си.

Какво е емоционална интелигентност

Емоционална интелигентност 1
Емоционална интелигентност – точна самооценка

„Емоционална интелигентност е способността да се разпознава широк спектър от нюансирани емоции и разпознавайки ги, те да се регулират и да се поставят в перспектива по начин, който помага на индивида да се движи по-лесно през живота.“ – така Елизабет Стит, автор и НЛП коуч, определя термина емоционална интелигентност.

По-просто казано, да имате развита емоционална интелигентност означава да имате способността да разпознавате собствените си емоции и тези на другите около вас. Понятието емоционална интелигентност включва комбинация от пет базови умения. Част от тях оценяват как човек се отнася към себе си – тук говорим за самосъзнание, саморегулация, самомотивация. Друга част от уменията за емоционална интелигентност оценяват как се отнасяме към другите и тук се включват емпатията и социалните умения.

Повишаването на вашата емоционална интелигентност води до:

 • Самосъзнание или емоционално самосъзнание – разпознаване на собствените емоции и на тяхното влияние, като при емоционална интелигентност се използва интуиция за изработване на решения.
 • Точна самооценка – добрата емоционална интелигентност води до познаване на своите силни страни и граници.
 • Самоувереност – добрата емоционална интелигентност дава здраво усещане за собствената ви стойност и способности.

Ако имате висока емоционална интелигентност (EQ), е по-вероятно да разберете какво мотивира хората да правят различни неща и да им съчувствате, когато търсят помощ. Така развитата емоционална интелигентност се превръща в осъзнаване на себе си и осъзнаване на другите, на емоциите и изходите от ситуацията. Доказано е, че добрата емоционална интелигентност е свързана с успеха в живота, тъй като подобрява отношения със себе си и с другите, включително с шефове, колеги, членове на екипа, клиенти, доставчици, семейство и приятели. В крайна сметка развитието на емоционална интелигентност ще подобри работната ви среда, личния ви живот, взаимоотношенията ви и цялостния ви житейски опит.

Как НЛП подобрява вашата емоционална интелигентност

Емоционална интелигентност 2
Емоционална интелигентност – емпатията и социални умения

Като методика за осъзнаване и контрол на физическото и психическото състояние, НЛП може да помогне за ускоряване на развитието на емоционална интелигентност. По-долу са дадени няколко примера за това как НЛП може да ни помогне да изградим емоционална интелигентност в нейните пет основни елемента.

НЛП, емоционална интелигентност и самосъзнание

Първоначалният фокус в НЛП курса по емоционална интелигентност е върху развиването на разбиране за това как функционира мозъкът ви, как изграждате своите преживявания и как се развива вашето поведение. Така подобрените ви умения в самоосъзнаването ще ви позволяват да разпознавате своите настроения и състояния и да разбирате как сте достигнали до тях.

Голяма част от работата на НЛП субмодалностите е свързана с това да ви даде възможност да трансформирате своите мисли, емоции, харесвания и антипатии чрез разбиране и манипулиране на по-фините различия в мислите ви. Това е част от функциониращата емоционална интелигентност.

НЛП, емоционална интелигентност и саморегулиране

Емоционална интелигентност 3
Емоционална интелигентност – разпознаване на собствените емоции

НЛП техниките ви позволяват да разпознаете и промените настроението си за миг – това само по себе си развива емоционална интелигентност. Те също така ви позволяват да изградите навици, които автоматично ще предизвикат положителна емоция във вас при определени обстоятелства и това може да промени лошите ви навици от миналото.

С изучаването на НЛП практиките ще развиете своята емоционална интелигентност, като се насочите към проумяването на несъзнателните стратегии на мислене, които съставляват нашето поведение. Анализът и промяната на тези стратегии ще създадат по-добро поведение и ще развият вашата емоционална интелигентност.

НЛП, емоционална интелигентност и мотивация

НЛП техниките целят конкретни резултати. Трябва да решите какво искате, как искате да се развивате и да намерите пътя към целите си.

Обучението по НЛП емоционална интелигентност ще ви позволи да направите своите цели и задачи убедителни и да насочите енергията си към постигането им. Резултатите лесно мотивират към следващи стъпки. Но този път изисква висока степен на познаване на себе си, което лесно се прехвърля и към околните като част от вашата нова емоционална интелигентност.

НЛП, емоционална интелигентност и съпричастност

Емоционална интелигентност 4
Емоционална интелигентност и съпричастност

Една от основните практики в НЛП е свързана с разпознаване на минималните промени в друг човек, които издават как мисли и какво чувства. Разработването на тези умения, които ви позволяват да разпознаете настроенията и промените в тях, повишава вашата емоционална интелигентност. Благодарение на подобреното осъзнаване на себе си и другите, ще получите и много по-високо ниво на съпричастност, което ще ви даде възможност да разберете другите хора и какво ги кара да се справят. С НЛП техниките и по-добрата емоционална интелигентност се научавате да разбирате своите собствени и чужди ценности и личности, като по този начин успявате по-добре да адаптирате работните задачи към техните предпочитания и да ги мотивирате по-добре.

НЛП, емоционална интелигентност и социални умения

НЛП ви обучава в правилен процес за „сближаване“ с друг човек. Има толкова много начини, по които можете да постигнете връзка с някого, но много от тях използваме несъзнателно, така че понякога не знаем как и дори какво точно сме направили. Обучението по НЛП ви дава възможност да се вгледате в себе си и да проумеете на какво и как реагирате по време на социален контакт. Това умение е от изключителна важност за вашата емоционална интелигентност. То ви позволява също така да разбирате много по-лесно реакциите на другите в социалните ви контакти, което е естествен резултат от повишената ви емоционална интелигентност.

Какво е емоционална интелигентност

Как НЛП подобрява вашата емоционална интелигентност

НЛП, емоционална интелигентност и самосъзнание

НЛП, емоционална интелигентност и саморегулиране

НЛП, емоционална интелигентност и мотивация

НЛП, емоционална интелигентност и съпричастност

НЛП, емоционална интелигентност и социални умения

Детайли за провеждане

Допълнителна информация

Час на провеждане:

10:00-17:00 ч.

Продължителност:

1 ден

210.00 лв.

Изчистване