Сертифициран

НЛП Практик - Комуникационни умения

Първо ниво на сертификация в НЛП

Сертифициран НЛП Практик - Комуникационни умения

НЛП Практик е едно вълнуващо преживяване в усвояване на нови подходи и стратегии за себе си и спрямо другите… Може би началото на едно пътуване към нови професионални хоризонти…

НЛП ПРАКТИК, изработен от НЛП БЪЛГАРИЯ, представлява първо ниво на специализация в Невро-лингвистичното програмиране, сертифицирано от д-р Ричард Бандлър и Обществото по НЛП.

Всички теми са построени по препоръка на Обществото по НЛП, като модулите са свързани и следват динамики на възприемане препоръчани директно от д-р Ричард Бандлър

Наша цел е да ви предоставяме последните новости в развитието на тази наука, като обменяме опит с институти от други страни, принадлежащи към Обществото по НЛП.

Участниците за НЛП Практик:

За кого е подходящо обучението?

Този курс е изработен за хора, които желаят да изучат добри техники и методи и да ги прилагат в общуването на работното място, с близки и приятели, с децата, с клиенти или за да се забавляват със себе си и околните...

Запишете се за този курс, ако...

Искате да определяте и постигате целите си?
Искате да можете да контролирате всяка ситуация, независимо от трудностите?
Искате да разбирате бързо своя събеседник или организация?
Искате идеите Ви да бъдат приемани с лекота?
Искате да ползвате хипноза, когато общувате?
Искате да се мотивирате и да можете да мотивирате другите?

За да приложите незабавно техниките в личния и професионалния си живот, курсът е изработен на базата на практически дейности.

Специална цена за ранно записване за:

София, 17-20 и 24-27 октомври 2024 г.,

2 100 лв. с ДДС

Остават още:

Дни
Часове
Минути
Секунди
Сертифициран НЛП Практик - Комуникационни умения

Вашият НЛП Треньор

Лора Арнаудова

Създателят на Българска Коучинг Академия, Лора Арнаудова, е единственият НЛП коучинг треньор на Обществото по НЛП за България и единственият източноевропеец, част от асистиращия екип на д-р Ричард Бандлър – изключително признание за опита и експертизата ѝ в работата с хора и организации в световен мащаб.

Участниците за НЛП Практик:

Модул

Основи на НЛП

Сертифициран НЛП Практик - Комуникационни умения
 • Основни предпоставки в НЛП – способността да променяш; значението на комуникацията; позитивни предпоставки на поведението; проверка срещу провал.
 • Как учим – начини, чрез които мозъкът подрежда и складира информацията.
 • Вербална, паравербална, невербална комуникация – трите нива в комуникацията.
 • Емоционални състояния – да поемем контрол върху емоционалните състояния.
 • В, С, К, О, Т – Репрезентационни системи – Човешките същества приемат информация чрез петте сетива. Ние кодираме, организираме, складираме в тези сензорни модалности и им поставяме значения от външния свят.

Модул

Процес на общуване

 • Калибриране – наблюдение в процеса на общуване.
 • Движения на очите – чрез внимателно наблюдение, един индивид може да получи насоки за това къде тя или той складират информацията.
 • Нагаждане и Рапòрт – основата на изграждането на рапòрт е нагаждането, т.е. промяната на части от нашето поведение за постигането на унисон с поведението на опонента.
Сертифициран НЛП Практик - Комуникационни умения
 • Водене – вместване в идеите на другите, промяна.
 • Котви и закотвяне – вътрешно или външно средство за предизвикване на предварително избрана реакция.

Модул

Упражняване на въздействие

Сертифициран НЛП Практик - Комуникационни умения
 • Модел в коучинга – модел за постигане на цели чрез изработване на конкретен план за действие
 • Добре определени цели – структуриран подход към изграждане на цели.
 • Преструктуриране/Прерамкиране – промяна на възприятията.
 • Променящи се убеждения – препрограмиране на клиента с нови поведения. Преодоляване на пречки във всеки аспект от живота.
 • Логически нива – ключ към дълбоко разбиране на хора и организации.
 • Моделиране – външна и дълбока структура; основни принципи при моделиране.

Модул

Модели в НЛП

 • Метамодел – изясняване на информация и промяна на вярвания чрез задаването на въпроси.
 • Линия на времето – kак мозъкът възприема и организира времето.
 • Пътека SWISH – техника за промяна на картини във вътрешните репрезентации.
 • Модел на Милтън – език на хипнозата.
 • Основни хипнотични пътеки в общуването.
 • Метапрограми – програми, чрез които действаме.
Сертифициран НЛП Практик - Комуникационни умения
 • Метафори – набор от езикови системи, които спомагат за по-доброто описание на опита.
 • Изграждане на стратегии – нашите поведения са контролирани от процеси, наречени стратегии.

След курса ще можете...

 • Да разбирате хора и организации
 • Да изработвате постижими цели и да ги постигате
 • Да посрещнете всеки проблем с конкретно решение
 • Да тествате резултати и да измервате стандарти
 • Да познавате хипнотични пътеки
 • Да сте активни и да използвате придобитото за решаване на бъдещи заплетени ситуации
 • Да откривате и имитирате стратегиите на другите

НЛП Практик с Лора Арнаудова

Комуникационни умения

Ефективните комуникационни умения са сред най-важните, които трябва да научите в живота си. Правилното общуване води до взаимно разбиране и добри чувства и у двете страни, а лошото – до недоразумения и неудовлетвореност.

Виж повече:
Комуникационни умения 1 - значително предимство
Комуникационни умения – бързо и лесно приложете наученото

Самата комуникация се определя като предаване на информация за постигане на по-добро разбиране. Комуникация може да се осъществи гласно (чрез разговор), чрез писмени медии (книги, уебсайтове и списания), визуално (с помощта на графики, диаграми и карти) или невербално (с езика на тялото, жестове, височината и тона на гласа). Всички тези комуникационни умения са жизненоважни както за успешна кариера, така и за добри взаимоотношения в личния живот.

Защо да подобрите своите комуникационни умения

По-добрите комуникационни умения ще се отразят благоприятно на всички области от живота ви. Обяснението е просто: където и да сте, винаги сте обградени от хора, с които взаимодействате по различни начини. Добрите комуникационни умения у дома ще подобрят качеството на личния ви живот, а на работното място може да ви помогнат да напреднете в кариерата и да се чувствате добре в екипа си.

Успехът в кариерата ви често опира до добри комуникационни умения. Благодарение на добрите си комуникационни умения може да се представите добре на интервю и да вземете работното място. Способността да се изразявате добре също е значително предимство – за да вършите работата си ефективно, трябва да обсъждате проблеми, да изисквате информация, да общувате с другите и да имате добри взаимоотношения с хората. Всичко това е част от добрите комуникационни умения, които помагат да бъдете разбрани правилно и да разберете нуждите на хората около вас.

Комуникационни умения 2 - най-практични техники
Комуникационни умения – как да ги подобрите?

Усещането за пълноценен личен живот също е свързано с добра комуникация със семейството и приятелите. Разговорите с различни хора изискват различните комуникационни умения, които ще доведат до по-правилно разбиране помежду ви, до значително по-малко недоразумения, които често са причина за ежедневни проблеми. Правилните комуникационни умения са изключително важни в трудни моменти или конфликти, когато всички са изрично напрегнати – ако разполагате с добри комуникационни умения, лесно ще избегнете създаването на допълнително напрежение и ще стигнете до продуктивно разрешение на проблема.

Как да подобрите своите комуникационни умения

За да направите комуникацията си по-ефективна, трябва да развиете определени комуникационни умения.

 1. Слушане

За да имате добри комуникационни умения, трябва да сте добри в слушането. Важно е да се научите на активно слушане, като обръщате голямо внимание на това, което другите казват, и изяснявате неяснотите.

 1. Лаконичност

Едно от важните комуникационни умения е да предавате своето послание с възможно най-малко думи. Избягвайте да говорите прекомерно и не използвайте думи, които могат да объркат аудиторията.

 1. Език на тялото

За добрите комуникационни умения е важно да владеете добре езика на тялото, да използвате зрителен контакт, да използвате жестове с ръце и да наблюдавате тона на гласа си, когато общувате с другите.

 1. Увереност

Да сте уверени в това, което казвате, е част от задължителните комуникационни умения. Това означава също да не звучите агресивно или унизително.

 1. Непредубеденост

Ефективните комуникационни умения са свързани с голяма доза непредубеденост. В ситуации, в които не сте съгласни с това, което някой друг казва, е важно да приемате неговата гледна точка, а не автоматично да я отхвърляте и осъждате.

Комуникационни умения 3 - за по-голяма увереност
Комуникационни умения – НЛП система
 1. Уважение

Уважаването на това, което другите казват, и признаването им са важен аспект на вашите комуникационни умения. Да развиете комуникационни умения, свързани с уважение, може да означава просто да обърнете внимание на това, което имат да ви кажат, без да не се разсейвате. Това ще провокира уважение от отсрещната страна, което ще доведе до по-честна и продуктивна комуникация.

 1. Подходящи изразни средства

Вече споменахме, че има няколко различни комуникационни умения и е важно да изберете правилното за всеки тип комуникация. Например, личната комуникация по сериозни въпроси (да речем съкращения в работата или лични недоразумения) е по-подходяща от изпращането на имейл или чат.

НЛП и комуникационни умения

Невролингвистичното програмиране (НЛП) е комплексен подход, насочен не само към психотерапията и личностното развитие, но и конкретно към различните комуникационни умения. Джон Гриндер и Ричард Бандлър го създават през 70-те години на миналия век и тяхната теория се основава на три аспекта на човешкия живот, а именно неврологични процеси, лингвистика и поведенчески модели, които могат да бъдат препрограмирани за подобряване качеството на живота.

Те поддържат мнението, че ефективната комуникация започва именно с НЛП комуникационни умения. Ето защо.

НЛП и важността на комуникационни умения в невербалната комуникация 

В основите на НЛП стои твърдението, че точното и умно използване на думите е недостатъчно за отлични комуникационни умения. Хората виждат отвъд думите, като наблюдават и невербалните изразни средства към тях. Едно от тези комуникационни умения на невербална комуникация е визуален – който хората оценяват начина, по който ги гледате. Друг е слухов, където тонът на думите ви и стилът на говорене са от значение. Следователно ефективното общуване с хората около вас е невъзможно без подобряване на вашите невербални комуникационни умения.

За да се научите на добра невербални комуникационни умения, НЛП разполага с добре разработена система от практични техники с широко приложение.

НЛП комуникационни умения за установяване и поддържане на връзка

Виждали сте как някои хора постигат положителна връзка с други бързо и завинаги и вероятно сте се чудили как постигат такова ниво на комуникация. Всъщност много хора смятат, че нямат естествена дарба за такива комуникационни умения. НЛП ви помага да разберете, че тези процеси са неврологични, езикови и поведенчески. По-конкретно, НЛП ви учи да градите ефективни комуникационни умения, като съпоставяте и отразявате другите. Създаването и поддържането на положителна връзка след това е лесен процес.

Комуникационни умения 4 - за реални резултати
Обучение за комуникационни умения

НЛП комуникационни умения и увереност

Увереност е вярата, че можете да правите, каквото искате. За съжаление на много хора им липсва достатъчно ниво на увереност, което пречи на способността им да водят добра комуникация с другите. НЛП ви учи на поведенчески и неврологични техники за преодоляване на неувереността, в резултат на което вашите вербални и невербални комуникационни умения ще се подобрят.

За кого е подходящо обучението по НЛП комуникационни умения

Обучението по НЛП комуникационни умения е подходящо за всеки, който иска да подобри отношенията си на работното си място, със семейството и децата си, с приятелите и клиентите си. Обучението по НЛП комуникационни умения ще ви даде практически методи, с които да осъществявате по-лека и ефективна комуникация във всички житейски ситуации.

По време на курса по комуникационни умения ще научите много теоретични факти, ще упражните функциониращи техники и ще получавате постоянна подкрепа от вашите НЛП треньори, за да можете бързо и лесно да приложите научените комуникационни умения в реалния живот.

 

Защо да подобрите своите комуникационни умения

Как да подобрите своите комуникационни умения

НЛП и комуникационни умения

НЛП и важността на комуникационни умения в невербалната комуникация

НЛП комуникационни умения за установяване и поддържане на връзка

НЛП комуникационни умения и увереност

За кого е подходящо обучението по НЛП комуникационни умения

Детайли за участие

 

 • Срок за записване: 5 дни преди началото на събитието
 • Свържете се с нас, ако предпочитате заплащане на части!
 • Относно работните дни, можем да Ви издадем документ за участие в курса, който да послужи пред работодателя Ви!
 • Имате въпроси? Свържете се с нас на 0889 788 883 или 0886 780 900, както и по имейл на courses@nlpbulgaria.bg
 • Сертификат от обществото по НЛП: цена в долари $240 с ДДС/заплаща се допълнително преди последния ден от обучението
 • Сертификат се издава на преминали обучението НЛП Практик в НЛП България.
 • Изпращане на сертификат с куриер до посочен адрес е за сметка на получателя.
 • Възможност за повторно преминаване на обучението на половин цена.

 • Всички цени са с включено ДДС. 

Релевантни статии:

Препоръчани книги:

Детайли за провеждане

Допълнителна информация

Час на провеждане:

10:00 – 17:00 ч.

Продължителност

8 дни

450.00 лв. 2,300.00 лв.

Изчистване