Емоционална интелигентност
07 април

Емоционална интелигентност и самоконтрол

Емоционалната интелигентност е свързана със способността да разбираме и управляваме своите емоции и тези на другите. В много случаи този тип интелигентност може да бъде също толкова важна и решаваща, както когнитивната интелигентност. Даниел Голман определя пет основни елемента на …