Емоционална интелигентност
07 април

Емоционална интелигентност и самоконтрол

Емоционалната интелигентност е свързана със способността да разбираме и управляваме своите емоции и тези на другите. В много случаи този тип интелигентност може да бъде <a href=”https://www.bestpractice.bg/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b8/%d1%81%d0%b5%d0%b1%d0%b5%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%b8-%d1%83%d1%81%d1%8a%d0%b2%d1%8a%d1%80%d1%88%d0%b5%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5/%d0%b2%d0%bb%d0%b8%d1%8f%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d0%bc%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b2-%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%b8%d1%8f-%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%82/”>също толкова важна и решаваща</a>, както когнитивната интелигентност. Даниел Голман определя пет основни елемента …