НЛП Екипен Коуч

Защо да запишете програма „НЛП Екипен Коуч“:

НЛП Екипен Коуч се базира на многобройни практически упражнения, които ще Ви позволят да усвоите, упражните и проверите на място ефикасността на коучинга и неговите приложения.

Днес едва ли съществува организация, в която работата върви по „мед и масло“.  Думи като комплексност, ангажираност, кооперативност, екипни динамики, промяна, оформят корпоративният речник и ежедневие. Екипният Коучинг играе ключова роля в постигане на стратегическите цели. Нуждата от предвиждане и бърз отговор на заобикалящата среда налага адаптивност, използване на добри практики, управление на конфликти, развитие на емоционална интелигентност, вплетена в ежедневните оперативни задачи.    

Сертификационната Програма НЛП ЕКИПЕН КОУЧ е създадена, за да Ви предостави техники и добри практики за развитие, управление и обучаване на екипи и работни групи.

Препоръчваме програмата НЛП Екипен Коуч на:

  • Проектови мениджъри и екипни лидери, които ползват agile, waterfall, guild и други съвременни работни методологии и желаят да улеснят провеждане на високо ефективни работни проекти,
  • Ментори, фасилитатори, координатори и мениджъри, работещи във функционални и матрични организационни структури, желаещи да подобрят работните динамики,
  • Треньори и ЧР мениджъри, които желаят да внедрят коучинг подходи в работния процес на екипите,
  • Функционални мениджъри, които водят екипите към гъвкавост, самоангажираност, самоотговорност и кооперативност,
  • Лични и Бизнес коуч професионалисти, решили да разширят професионалната си експертиза и сфера на дейност.

Продължителност на програмата на НЛП Екипен Коуч:

Програмата Ви следва индивидуален план.

Най-често продължава между 6 – 12 месеца.

Сертификацията се провежда веднъж годишно, в началото на есента.

ТРЕНИНГИ, ВКЛЮЧЕНИ В СЕРТИФИКАЦИОННАТА ПРОГРАМА:

Продължителност: 8 дни

С Лора Арнаудова

Продължителност: 2 дни

С Лора Арнаудова

Продължителност: 2 дни

С Лора Арнаудова

Продължителност: 3 дни

С Лора Арнаудова и Явор Арнаудов

Продължителност: 8 дни

С Лора Арнаудова

НЛП - лого

Продължителност: 3 дни

Модели от Екипен коучинг и сертификация

С Лора Арнаудова

Цена за пълна сертификационна програма:

6690* лв. с ДДС

*5686 лв. с ДДС при предварително заплащане на цялостната програма.

Цена на сертификат “НЛП Коуч”: $241 с ДДС

Участниците получават сертификат за всеки отделен курс, част от сертификационната програма на БКА

НЛП - лого

Програмата “НЛП Коуч” от Българска Коучинг Академия е Сертифицирана от Обществото по НЛП на д-р Ричард Бандлър.

Всеки Коуч успешно преминал през програмата “НЛП Коуч” ще бъде сертифициран от Обществото по НЛП на д-р Ричадр Бандлър и Българска Коучинг Академия. Сертификатът позволява практикуване на професия Коуч по цял свят.

Съдържание на програма „НЛП Екипен Коуч“:

 

  • Екип и работна група“: Практическа дейност, по време на която участниците ясно разбират причините за функционирането или неизправността на даден екип и какво трябва да се направи, за да се трансформира „група от хора“ в „екип“.
  • Екипно колело: Макромоделът на анализ на екип, който помага да се премине от визия, фокусирана върху индивида, към глобална визия, да се развият умения за взаимно изслушване и да се осъзнаят поведенията, които улесняват или пък пречат на работата в екип.
  • Модел „I.R.A.I.“: Най-добрият инструмент за идентифициране и решаване дали и как да се намесите в разрешаване на различните видове конфликти, които могат да възникнат в екипа.

 

  • Модел “Каскадна комуникация”: Моделът за решаване на комуникационни проблеми между членовете на екипа, както и между екипа и останалата част от организацията.
  • Модел за структуриране и изпълнение на вътрешнофирмена корпоративна коучинг програма от избор на ключовите цели и намеси до изпълнение и измерване на резултати.
Лора Арнаудова - сертифициран НЛП коучинг треньор

Вашият НЛП Треньор

Лора Арнаудова

Създателят на Българска Коучинг Академия, Лора Арнаудова, е единственият НЛП коучинг треньор на Обществото по НЛП за България и единственият източноевропеец, част от асистиращия екип на д-р Ричард Бандлър – изключително признание за опита и експертизата ѝ в работата с хора и организации в световен мащаб.

Лора Арнаудова - сертифициран НЛП коучинг треньор
Лора Арнаудова - сертифициран НЛП коучинг треньор

Какво е Сертифициран НЛП коуч? С Лора Арнаудова