Множествена интелигентност
27 април

Множествена интелигентност

Теорията на множеството интелекти на Хауърд Гарднър предполага, че хората имат различни видове интелект. Гарднър определя наличието на осем вида интелект. Според теорията на множествената интелигентност, интелигентността се разделя на следните типове: – натуралистична – музикална – логическо-математическа – интерперсонална …

Емоционална интелигентност
07 април

Емоционална интелигентност и самоконтрол

Емоционалната интелигентност е свързана със способността да разбираме и управляваме своите емоции и тези на другите. В много случаи този тип интелигентност може да бъде също толкова важна и решаваща, както когнитивната интелигентност. Даниел Голман определя пет основни елемента на …

Психогеометрична типология
07 април

Психогеометрична типология

Психогеометричният тест е създаден да помогне на хората да разберат своите основни характерни черти, базирани на нагласата и реакциите към пет геометрични фигури: квадрат, кръг, триъгълник, правоъгълник и зигзаг. Разработен от д-р Сюзън Делинджър през 1978, този тест ще ви …

Спирала
07 април

Спираловидни динамики

Какво са Спираловидни Динамики? Еволюцията е създала разнообразни стратегии на живот и методи на управление. Спираловидните Динамики изследват различните лидерски стилове и извеждат общите вярвания, ценности и стратегии за справяне със средата. Тази комбинация от вярвания, ценности и стратегии се …